nieuws

Geen quotum arbeidsbeperkten voor werkgever

Arbeidsrecht

Geen quotum arbeidsbeperkten voor werkgever

Voorlopig geen quotum voor arbeidsbeperkten. De doelstellingen van Klijnsma zijn in 2015 gehaald.

Er komt voorlopig geen quotum voor werkgevers om arbeidsbeperkten een baan te bieden. Uit nieuwe cijfers blijkt volgens staatssecretaris Klijnsma (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) woensdag dat bedrijven en overheden ruimschoots voldoen aan de afspraken om mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking geschikte banen te bezorgen. Een verdere verplichting om dit te doen is daarom volgens haar op dit moment niet nodig.

Ruim 21.000 banen in 2015

Het streven was om van 1 januari 2013 tot eind 2015 in totaal 9000 banen van 25,5 uur per week te creëren. Volgens het ministerie is dit aantal ruimschoots overschreden en zijn het er ruim 21.000 geworden. Het gaat om zo’n 15.600 banen in het bedrijfsleven en nog eens ruim 5400 bij de overheid. De banen zijn als volgt verdeeld (zie infographic onder, bron: Ministerie SZW)

banenafspraak2

Niet allemaal nieuwe banen

Het gaat hierbij overigens niet om allemaal nieuwe banen voor nieuwe mensen. Een behoorlijk deel van de plekken is ingenomen door mensen die eerder al bij de sociale werkplaatsen werkten. Ook is het aantal mensen dat in dienst wordt genomen vooral bij de overheid nog beperkt: een groot gedeelte is gedetacheerd of werkzaam via uitzendbureaus. Bovendien is het mensen met een werkelijk dienstverband, vast dan wel tijdelijk.  afgenomen (zie infographic). Dat kom door het sluiten van de regeling voor ‘Melkertbanen’.

Een jaar geleden kwam staatssecretaris Klijnsma het het bericht dat er onder de Participatiewet zo’n 10.ooo banen bij waren gekomen voor arbeidsbeperkten. Dat bleek een twijfelachtige rekenmethode, omdat het grootste deel van deze mensen al een baan had, maar werd verplaatst van een sociale werkplaats naar een regulier bedrijf.

‘2017 wordt een cruciaal jaar’

Het is de bedoeling dat steeds meer mensen met een arbeidsbeperking gaan werken bij een gewone werkgever. Een groot deel van de doelgroep doet daar inmiddels ondersteunend werk, bijvoorbeeld in de catering, als inpakker of als hulp op kantoren. Het is de bedoeling dat het aantal banen voor mensen met een arbeidsbeperking jaarlijks blijft groeien, van totaal 96.000 op dit moment tot 125.000 in 2025.

Nu de duurzaamheid nog…

De vakbonden FNV en CNV zijn tevreden over het resultaat tot nu toe. ,,Tegelijkertijd zullen we erop toezien dat het duurzame banen zijn, want alleen zo bied je echt perspectief aan mensen. Wat dat betreft wordt 2017 een cruciaal jaar. Als het aantal garantiebanen dan niet wordt gehaald, kan worden teruggevallen op het invoeren van een quotum”, aldus FNV-vicevoorzitter Ruud Kuin.

De bonden vinden dat er aandacht moet blijven voor de mensen die echt niet aan een betaalde baan kunnen komen. De doelstelling voor de gemeenten om voor die groep zogeheten beschut werk te bieden, wordt met maar 3,5 procent van de afgesproken 3500 plekken dit jaar niet gehaald, aldus de bonden. (ANP)

Lees ook: Participatiewet invullen: 7 tips

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels