nieuws

HR houdt pensionado in dienst voor kennis

Arbeidsrecht

HR houdt pensionado in dienst voor kennis

Sinds het mag van de wet, houdt een kwart van de werkgevers hun pensioensgerechtigden liever nog even in dienst. Vooral voor het behoud van kennis.

Werkgevers zijn bang voor een braindrain wanneer hun babyboomers met pensioen gaan. Ze zijn bang dat waardevolle kennis en competenties verloren gaan. Een kwart van de bedrijven houdt hun babyboomers sinds de komst van de Wet doorwerken na AOW nog liever even vast.

Dit blijkt uit het HR Trends 2016-2017, het jaarlijkse onderzoek van salarisverwerker ADP, adviesbureau Berenschot en uitgeverij Performa. Voor het onderzoek werden 1000 HR-professionals ondervraagd.

Babyboomer moet kennis overdragen op nieuwelingen

Organisaties willen de kennis en ervaring van pensioengerechtigde medewerkers onder meer gebruiken om nieuwe medewerkers op te leiden. 15 procent van de HR-functionarissen geeft dat aan. Door de nieuwe Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd is het sinds 1 januari eenvoudiger om werknemers na de pensioengerechtigde leeftijd in dienst te houden.

Werkgevers hoeven deze mensen maar 13 weken loon door te betalen bij ziekte. Ook ontstaat er (veel) minder snel een vaste overeenkomst: niet na 2 jaar of 3 contracten, maar uiterlijk na 48 maanden of 6 contracten.

Gebrek aan opvolging

Ook gebrek aan een geschikte opvolger (8 procent), krapte op de arbeidsmarkt (5 procent) en de gunstige arbeidsvoorwaarden (4 procent) worden door de HR-professionals als redenen genoemd.

Doorwerken vooral in zorg populair

Vooral in de sectoren vervoer en opslag, gezondheids- en welzijnszorg en industrie blijkt de regeling populair. Tussen 43 en 30 procent van de HR-professionals in deze bedrijfstakken geeft aan gebruik te willen maken van de regeling.

Voornaamste reden: het willen opleiden van nieuwe medewerkers, ‘learning on the job’. Bij de sector vervoer & opslag spelen ook de gunstige arbeidsvoorwaarden voor doorwerkende AOW’ers een rol.

Tip voor HR: let op het contract

‘Langer gebruik maken van de kennis en ervaring van oudere werknemers is een interessante ontwikkeling,’ zegt kennisexpert Dik van Leeuwerden van ADP. ‘Om dit in de praktijk goed te laten verlopen, zijn goede afspraken tussen werkgevers en werknemers belangrijk.

Maar ook is oog voor de ‘papierwinkel’ van belang. Vaak moet er bijvoorbeeld een nieuw contract worden opgesteld, terwijl in andere gevallen het bestaande contract gewoon door loopt.’

Duurzame inzet stijgt op prioriteitenlijst

Langer doorwerken vraagt om extra aandacht voor duurzame inzetbaarheid. Net als in voorgaande jaren blijkt dat dit HR-thema voornamelijk een prioriteit van ‘volgend jaar’ is. Toch kruipt het onderwerp ieder jaar hoger op de agenda en is het inmiddels uitgegroeid tot meer dan een uitgestelde ambitie. Maar welke factoren maken uw duurzame inzetbaarheidsbeleid tot een succes? Lees meer in het artikel 5 succesfactoren voor duurzame inzet. 

Van de ondervraagde HR-professionals geeft bijna één derde (30 procent) aan dat het thema één van de gestelde prioriteiten voor dit jaar is. Voor 2017 geeft 29 procent aan dat het opzetten en bijstellen van het duurzaam inzetbaarheidsbeleid zelfs de hoogste prioriteit heeft.

Reageer op dit artikel