nieuws

Werkgevers zeggen vertrouwen in DBA op

Arbeidsrecht

Werkgevers zeggen vertrouwen in DBA op

De werkgeversorganisaties keren zich tegen de wet DBA. Ze vinden de uitwerking van de wet niet goed en dat heeft tot gevolg dat werkgevers huiverig zijn voor het inhuren van zelfstandigen. Eerst moet aan alle onduidelijkheid een einde komen, voordat de wet definitief gehandhaafd wordt. Vakbond FNV staat nog wel achter de wet DBA.

Werkgeversorganisaties VNO-NCW, MKB-Nederland en PZO ZZP hebben het vertrouwen opgezegd in de omstreden wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA). De wet, die schijnzelfstandigheid onder zzp’ers moet tegengaan, werkt niet goed en moet in de ijskast, stellen ze in een gezamenlijke verklaring.

Huiverig voor inhuur zelfstandigen

Onduidelijkheid over de nieuwe regels zou zorgen dat opdrachtgevers huiverig worden om zelfstandigen in te huren. De werkgevers bleven verantwoordelijk staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën lang steunen, maar maken nu een draai over het onderwerp. “Het moet totaal anders”, stelt werkgeversvoorzitter Hans de Boer in het Financieele Dagblad.

Zes modelovereenkomsten

De nieuwe wet zou de komende twee jaar opnieuw onder de loep moeten worden genomen, vinden de ondernemersorganisaties. In de tussentijd zouden alleen de zes zogenoemde modelovereenkomsten moeten gelden, en zouden er geen boetes en naheffingen moeten worden opgelegd.

Kritiek Tweede Kamer op DBA

Ook vanuit de Tweede Kamer klonk al felle kritiek op de wet. Wiebes beloofde nog deze maand met aanpassingen te komen, maar de ondernemersorganisaties vrezen dat hij daarbij ‘verkeerde afslagen’ neemt, met grote gevolgen voor veel zelfstandigen. “Zo komen we van de regen in de drup en vooral de middeninkomens onder de grens van twee keer modaal.”

FNV staat nog wel achter DBA

FNV liet deze week weten “nog steeds blij” te zijn met de wet DBA, omdat daarmee oneerlijke situaties voor zzp’ers die verkapt in vaste dienst zijn worden aangepakt. De vakbond benadrukte wel dat voor een beperkte groep zelfstandigen aanvullende maatregelen nodig zijn.

Toename aantal ZZP’ers stokt

Het CBS maakte bekend dat de toename van het aantal ZZP’ers stokt. Het aantal zelfstandigen zonder personeel is de afgelopen jaren toegenomen doordat er meer starters dan stoppers waren. Het aandeel zzp’ers dat stopt, is recent echter toegenomen. In 2016 stopte per kwartaal gemiddeld 5 procent van alle zzp’ers, in 2013 was dat nog 4,1 procent. Het aandeel startende zzp’ers is in deze periode vrijwel gelijk gebleven. In combinatie zorgen deze ontwikkelingen ervoor dat het aantal zzp’ers niet verder toeneemt.

50duizend stoppende zelfstandigen per kwartaal

Dit jaar stopten per kwartaal bijna 50 duizend zzp’ers. Bijna de helft ging aan de slag als werknemer, meestal met een flexibele arbeidsrelatie. Van de zelfstandigen zonder personeel die geen werknemer werden, verliet het grootste deel de arbeidsmarkt. De afgelopen jaren is het aandeel zzp’ers die een baan vonden als werknemer sterker gegroeid dan het aandeel zzp’ers die stopten met werken.

(Bron: ANP/CBS)

Reageer op dit artikel