nieuws

Nieuw ontslagrecht: ontslagvergoeding bijna gehalveerd

Arbeidsrecht

Nieuw ontslagrecht: ontslagvergoeding bijna gehalveerd

Sinds de invoering van het nieuwe ontslagrecht, krijgen werknemers bij gedwongen ontslag gemiddeld een 43 procent lagere vergoeding uitgekeerd.

Dit is te lezen in de Derde voortgangsbrief Wwz van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Tweede Kamer. Ook de vergoeding bij ontslag met wederzijds goedvinden, is veel lager dan voor de invoering van de Wet werk en zekerheid (Wwz) het geval was.

Tip: lees ook op PW de Gids hoe na een jarenlange daling het aantal werknemers met een vast contract is gestegen, uit de derde brief van Asscher.

Kostenverlaging

Een van de doelen van de wijziging van het ontslagrecht, was de kosten van ontslag te verlagen. Deze doelstelling van de Wwz lijkt te worden gehaald. Dit blijkt althans uit jurisprudentie over vergoedingen die de rechter bij ontslag toekent.

Sinds de nieuwe ontslagregels zijn ingevoerd, is de gemiddelde ontslagvergoeding meer dan gehalveerd. De gemiddelde transitievergoeding bedraagt nog slechts zo’n 0,4 maandsalaris per dienstjaar, waar de ontslagvergoeding die de rechter voor de invoering van de Wwz toekende gemiddeld zo’n 1,0 tot 1,4 maandsalaris per dienstjaar was.

Is ontslag echt goedkoper geworden? Advocaat Bas Westerhout zet in zijn blog op HRbase grote vraagtekens bij de bewering van Asscher.

Kosten werkgever 43 procent omlaag

Bij verwijtbaar handelen van de werkgever mag de rechter een billijke vergoeding toekennen. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid berekende dat de toekenning hiervan boven op de transitievergoeding, ook tot lagere ontslagkosten leidt. Vergeleken met de voormalige kantonrechtersformule, hoeft de werkgever nu namelijk 43 procent minder uit te keren.

Het aandeel ontslagzaken waarin de werkgever ernstig verwijtbaar heeft gehandeld, is overigens slechts 6 procent, dat waarin de werknemer ernstig verwijtbaar heeft gehandeld 9 procent. Dit blijkt volgens de minister uit onderzoek van de VAAN-VvA (de Vereniging voor Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN) en de Vereniging voor Arbeidsrecht (VvA)).

Met wederzijds goedvinden

Meestal komt ontslag niet voor de rechter, maar wordt afgehandeld ‘met wederzijds goedvinden’. Dat was al zo voor de Wwz en dat is nog steeds het geval. Bij ontslag met wederzijds goedvinden komen werkgever en werknemer een passende vergoeding overeen.

Minister Asscher meldt aan de Tweede Kamer, dat 79 procent van de arbeidsrechtadvocaten aangeeft dat ook in deze gevallen lagere vergoedingen worden overeengekomen dan voor de invoering van de Wwz het geval was. Waar voorheen de kantonrechtersformule het uitgangspunt was, is dat nu de transitievergoeding. De hoogte van de uiteindelijke vergoeding ligt hier tussenin.

Wilt u in één dag op de hoogte zijn van de belangrijkste juridische vraagstukken op arbeidsrechtelijk gebied? Meld u aan voor de opleiding Arbeidsrecht voor de P&O-praktijk op  23 of 30 maart of op 6 april 2017. 

Reageer op dit artikel