nieuws

Werkgever heeft recht op geluidsopname werknemers

Arbeidsrecht

Werkgever heeft recht op geluidsopname werknemers

Twee werknemers moeten een kopie van een door hen gemaakte geluidsopname afgeven aan hun werkgever. Op de opname is een gesprek te horen dat de werknemers hadden met een leidinggevende.

De werknemers hebben en geluidsopname gemaakt van een gesprek dat zij gevoerd hebben in november 2015 met hun toenmalig leidinggevende. Volgens de werknemers maakt hun werkgever een verboden onderscheid en intimideert hij op grond van leeftijd en (chronische) ziekte.

College voor de Rechten van de Mens

Daarom hebben zij een klacht ingediend bij het College voor de Rechten van de Mens. Bij die klacht hebben zij gedeeltes van het gesprek overgelegd. De zaak dient 14 september 2017 voor het College. Voor die tijd wil de werkgever het volledige gesprek kunnen beluisteren.

In een ander daglicht

Volgens de werknemers heeft hun werkgever de beschikking over dezelfde stukken als het College en is dat voldoende. De werkgever gelooft echter dat er in de gesprekken ook passages zijn die de kwestie in een ander daglicht stellen. De leidinggevende die bij het gesprek aanwezig was, heeft de organisatie inmiddels verlaten. Op zijn geheugen kan de werkgever dus geen beroep meer doen.

Equality of arms

De werkgever wil daarom de hele opname van het gesprek – dat meer dan drie uur geduurd heeft – kunnen gebruiken om verweer te voeren bij het College. Hij doet daarom een beroep op de ‘equality of arms’ oftewel beide partijen hebben dezelfde ‘wapens’ tot hun beschikking. De rechter heeft dit belang van van de werkgever gehonoreerd.

Privé-onderwerpen verwijderen

In het gesprek zijn ook privé-onderwerpen aan de orde geweest, die geen betrekking hebben op de werksituatie. Het gaat hier om persoonlijke en medische omstandigheden. Ook liep de opname door terwijl de leidinggevende de kamer had verlaten. De werknemers willen niet dat de werkgever deze delen van de opname hoort. Dat hoeft van de rechter ook niet. Een vertrouwenspersoon mag die passages verwijderen voordat de opname aan de werkgever wordt afgegeven.

Beoordelingsgesprek

Tip: 14 december congres De nieuwe Privacywetgeving: wat verandert voor HR?

De nieuwe Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt nieuwe aangescherpte eisen aan organisaties op het gebied van privacybescherming. De nieuwe regels gaan vergezeld van hoge sancties. Hoogste tijd voor HR om een stevige check op het privacybeleid van de organisatie te doen. Meer informatie en aanmelden

Reageer op dit artikel