nieuws

6 keer ontslag bij ziekte

Arbeidsrecht

In de eerste twee jaar van de ziekte mag een arbeidsongeschikte werknemer alleen onder strenge voorwaarden worden ontslagen. Onmogelijk is het echter niet.

6 keer ontslag bij ziekte

De loondoorbetaling bij ziekte kan met name voor kleinere werkgevers een groot probleem zijn. Het onderwerp staat al jaren op de politieke agenda. Ook tijdens de formatiebesprekingen is het aan de orde gekomen.

Niet alle werkgever willen wachten op de uitkomst van dit politiek overleg. Werkgevers proberen regelmatig de arbeidsovereenkomst te verbreken met werknemers die ziek zijn, of zeggen dat te zijn. Belangrijk is dat de ziekte in de eerste twee jaar niet de reden van het ontslag mag zijn.

In deze gratis whitepaper leest u meer over het opzegverbod bij ziekte. Ook komen zes zaken aan bod die alle te maken hebben met ontslag bij ziekte, verslaving of re-integratie.

Klik hier om de whitepaper te downloaden

Reageer op dit artikel