nieuws

Toegewijde doktersassistente wint erfenis, maar verliest baan [rechtspraak]

Arbeidsrecht

Een doktersassistente gaat ver in haar zorg voor een bejaarde patiënt. Zo ver dat haar baas vindt dat zij de professionele gedragsregels overschrijdt. Een eerste verzoek om ontbinding van de arbeidsovereenkomst wordt afgewezen, maar de werkgever waagt een nieuwe poging wanneer blijkt dat de assistente een geregistreerd partnerschap is aangegaan met de patiënt om fiscaal voordelig te kunnen erven.

Toegewijde doktersassistente wint erfenis, maar verliest baan [rechtspraak]

De patiënt en de doktersassistente zijn geen vreemden voor elkaar wanneer zij in september 2014 voor het eerst op huisbezoek gaat. Zij is door de huisarts aangewezen als aanspreekpunt voor de patiënt en is ook verantwoordelijk voor de eerste zorg. De patiënt en de assistent kennen elkaar dan al uit de praktijk, waar de patiënt meerdere keren op het spreekuur is geweest. De patiënt is geen gelukkig mens, zo blijkt wanneer hij de doktersassistente zijn droeve levensverhaal vertelt. Hij hecht zich sterk aan de doktersassistente.

Geregistreerd partnerschap

Een half jaar na dat eerste huisbezoek wijzigt de patiënt zijn testament en wijst de doktersassistente aan als enige erfgenaam. Omdat hij wil voorkomen dat de fiscus een flinke graai in de erfenis doet, gaat de patiënt met de doktersassistente een geregistreerd partnerschap aan. Op papier scheidt zij hiervoor van haar echtgenoot. Samen met de assistente koopt de patiënt een huis. Het is de bedoeling dat hij daar met haar gaat wonen, zodat zij hem intensieve mantelzorg kan verlenen. Het oude huis van de patiënt verkopen zij.

Euthanasie

Ondertussen gaat de gezondheid van de patiënt zo ver achteruit dat hij niet langer wil leven. Hij neemt contact op met de Nederlandse Vereniging voor Vrijwillig Levenseinde, maar wordt gewaarschuwd dat zelfdoding zijn mantelzorger in de problemen kan brengen met politie en justitie. Via de doktersassistente vraagt hij daarom om euthanasie. De assistente bespreekt dat met de huisarts. Het verzoek tot euthanasie wordt afgewezen door een onafhankelijke arts van het programma Steun en Consultatie bij Euthanasie in Nederland (SCEN). In overleg met de huisarts besluit de patiënt daarop de medicatie af te bouwen en te stoppen met eten en drinken. Hij overlijdt op 17 oktober 2015.

Verzoek tot ontbinding afgewezen

Op geen enkel moment gedurende dit proces vertelt de assistente aan de huisarts hoe zeer zij betrokken is geraakt bij het leven van de patiënt, maar dat besef sijpelt langzamerhand toch door. Op 7 maart 2018 wordt zij door haar werkgever met behoud van loon vrijgesteld van werk. In juni dient hij een ontbindingsverzoek in, met als reden dat de doktersassistente mantelzorgtaken vermengde met haar professionele rol ten aanzien van patiënten. De werkgever weet dan nog niet dat zij een erfenis heeft gekregen van de betreffende patiënt. De kantonrechter wijst het ontbindingsverzoek in augustus af.

Premium: Lees alles over ontslaggrond e

Premium: Lees alles over ontslaggrond e

Tweede ontbindingsverzoek

In september vraagt de werkgever de kantonrechter opnieuw om de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Hij vindt dat de assistente de professionele grenzen ruimschoots heeft overtreden door – zonder dit aan haar werkgever te melden – een geregistreerd partnerschap aan te gaan met de patiënt en te verzwijgen dat zij diens erfgenaam was. In de medische hulpverlening geldt de gouden regel dat er geen giften mogen worden aangenomen van mensen met wie je een behandelrelatie hebt. Volgens de huisarts heeft de assistente zich schuldig gemaakt aan ernstig verwijtbaar handelen.

De doktersassistente vindt dat haar baas een stok zoekt om de hond mee te slaan. De nieuwe informatie heeft hij verkregen door haar privacy te schenden. Het was volgens haar op nadrukkelijk verzoek van de patiënt dat zij niemand iets over de situatie heeft verteld.

Bekijk hier een video over ontslaggrond e – ernstig verwijtbaar handelen of nalaten door werknemer. Tekst gaat verder onder de video.

 

Oordeel van de kantonrechter

De kantonrechter vindt het onbegrijpelijk dat de doktersassistente volhoudt dat zij de professionele gedragsregels niet heeft overschreden. Zij is weliswaar niet BIG geregistreerd, maar in de Beroepscode Doktersassistent staat dat in de relatie met de patiënt de professionele grenzen in acht genomen dienen te worden. Het enkele feit dat zij de patiënt in huis wilde nemen om hem te verzorgen geeft al aan dat van een puur professionele band geen sprake meer was. Hierbij laat de kantonrechter nog buiten beschouwing dat de verzorging plaats zou gaan vinden in een daarvoor door de patiënt aangekocht huis. Dit plan is vrij snel na het eerste huisbezoek tot stand gekomen.

Het feit dat de assistente erfgenaam was van de patiënt, maakt dat zij een financieel belang had bij het overlijden van de man. Er was dus ook om deze reden geen sprake van de vereiste afstand tussen hulpverlener en patiënt.

Eigen verantwoordelijkheid

Ook wanneer daar geen wettelijke verplichting toe bestaat, had de assistente haar werkgever op de hoogte moeten stellen van ontwikkelingen. De huisarts heeft in goed vertrouwen taken aan haar gedelegeerd. Had hij geweten hoe nauw de band was tussen patiënt en assistent, had hij volgens de kantonrechter waarschijnlijk andere keuzes gemaakt. Door te stellen dat de huisarts de zaken zelf uit de hand heeft laten lopen, gaat de doktersassistente volledig voorbij aan haar eigen verantwoordelijkheid, stelt de kantonrechter.

Geen vergoeding

De kantonrechter ontbindt de arbeidsovereenkomst wegens ernstig verwijtbaar handelen door de werknemer. Zij ziet daarom geen grond voor het toekennen van een billijke vergoeding.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant | ECLI:NL:RBZWB:2019:192

Reageer op dit artikel