Isabel Somers - bedrijfsjurist

bedrijfsjurist

Opvolgend werkgeverschap, dus hogere transitievergoeding?

Opvolgend werkgeverschap, dus hogere transitievergoeding?

Een begeleider in de gehandicaptenzorg eist een hogere transitievergoeding. Ze meent dat er sprake is van opvolgend werkgeverschap. De rechter oordeelt.

Negatieve uitlatingen op social media: wat oordeelt de rechter?

Negatieve uitlatingen op social media: wat oordeelt de rechter?

Na het einde van zijn dienstverband plaatst een coördinator uit rancune negatieve berichten op sociale media. De berichten gaan over zijn ex-werkgever. Mocht de werknemer dit doen?

In een arbeidsovereenkomst kan een beding worden opgenomen. Vrouw tekent arbeidsovereenkomst.

Nieuw contract ondanks mondelinge toezegging? Dit vindt de rechter

Tijdens een diner zegt een leidinggevende een werknemer een contractverlenging toe, maar volgens de werkgever was die niet bevoegd om dat besluit te nemen.

Foto: Shutterstock

Werkgever weigert vader ouderschapsverlof. Rechter oordeelt

De werkgever wil geen verlof geven, vanwege een zwaarwegend bedrijfsbelang. Weet hij van de nieuwe regels over het aanvullend geboorte- en ouderschapsverlof?

Stagiaire stelt werkgever aansprakelijk voor brandwonden

Stagiaire stelt werkgever aansprakelijk voor brandwonden

Een studente morst tijdens haar stage bij Verslavingszorg Noord-Nederland heet water op haar hand. Ze stelt VNN aansprakelijk. Wat beslist de rechter?

Beroep op klokkenluiders- regeling voorkomt ontslag

Beroep op klokkenluiders- regeling voorkomt ontslag

Een monteur bij een Nederlandse bakfietsfabrikant meldt misstanden. Als de werkgever de arbeidsovereenkomst wil ontbinden, gaat de rechter hier niet in mee.

Emotioneel ontslag via WhatsApp geen noodkreet, maar opzegging

Emotioneel ontslag via WhatsApp geen noodkreet, maar opzegging

Een werknemer neemt ontslag via een WhatsAppbericht, maar komt later terug op dit besluit en beweert dat het een noodkreet was. Volgens de rechter is het een duidelijke en ondubbelzinnige verklaring van een opzegging.

Jarenlange toekenning onbetaald verlof is een verworven recht

Jarenlange toekenning onbetaald verlof is een verworven recht

Een werkneemster kreeg jarenlang onbetaald verlof toegekend om in een aspergekwekerij te werken. Deze stilzwijgende afspraak mocht haar werkgever niet intrekken oordeelde de rechter.

Proeftijd: rechter vernietigt te late opzegging werkgever niet

Proeftijd: rechter vernietigt te late opzegging werkgever niet

Een werkgever zegt de arbeidsovereenkomst op tijdens de proeftijd tegen 4 oktober. Dat is 1 dag na de proeftijd. Toch vernietigt de rechter de opzegging niet.

Stagiair claimt werknemer te zijn. Wat zegt de rechter?

Stagiair claimt werknemer te zijn. Wat zegt de rechter?

Een werknemer wil een hogere transitievergoeding, omdat ze meent dat ze werkzaam was als werknemer en niet als stagiaire. De rechter geeft de medewerker ongelijk.