William van Wijngaarden - advocaat arbeidsrecht

Advocaat arbeidsrecht Capra Advocaten

William is advocaat en werkzaam bij Capra Advocaten, de juridisch partner van PW. Zij zijn gespecialiseerd in het arbeidsrecht en treden op als juridisch adviseur voor non-profitorganisaties binnen overheid, onderwijs en zorg.

Voorbeeldbrief: niet verlengen arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Voorbeeldbrief: niet verlengen arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Met deze voorbeeldbrief, ook wel aanzegbrief genoemd, laat je schriftelijk aan de werknemer weten dat de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd na afloop van de overeengekomen duur niet verlengd wordt.

Voorbeelddocument gedragscode sociale media

Voorbeelddocument gedragscode sociale media

Gebruik dit voorbeelddocument 'Gedragscode sociale media' om werknemers schriftelijk te informeren hoe zij hiermee om behoren te gaan. Het model dient als kapstok en kan verder worden aangevuld op basis van de behoeftes in je organisatie.

Voorbeeld gedragscode e-mail- en internetgebruik

Voorbeeld gedragscode e-mail- en internetgebruik

Gebruik dit voorbeelddocument 'Gedragscode e-mail- en internetgebruik' om werknemers schriftelijk te informeren hoe zij hiermee om behoren te gaan. Het model dient als kapstok en kan verder worden aangevuld.

Veelgestelde vragen over de oproepovereenkomst

Veelgestelde vragen over de oproepovereenkomst

Een oproepkracht komt alleen werken als je hem/haar oproept voor werk. Een overzicht van veelgestelde vragen over de oproepovereenkomst.

Voorbeelddocument Stageovereenkomst

Voorbeelddocument Stageovereenkomst

Met een 'Stageovereenkomst' leg je de samenwerking met een stagiair vast.

Begeleidende brief bij arbeidsovereenkomst

Begeleidende brief bij arbeidsovereenkomst

Je kunt deze voorbeeldbrief gebruiken om de definitieve arbeidsovereenkomst ter ondertekening naar de werknemer te sturen.

Veelgestelde vragen over bedingen

Veelgestelde vragen over bedingen

In een arbeidsovereenkomst kunnen verschillende bedingen zijn opgenomen. Denk aan een geheimhoudingsbeding, een concurrentiebeding of een eenzijdig wijzigingsbeding. Een overzicht van veelgestelde vragen over bedingen.

De snelle invoering van het hybride werken heeft de samenwerking tussen HR en FM pas echt een boost gegeven

Voorbeeldbrief arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Met een 'Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd' leg je de samenwerking met een werknemer voor een specifieke periode vast.

Veelgestelde vragen over het concurrentiebeding

Veelgestelde vragen over het concurrentiebeding

In een arbeidsovereenkomst kan je verschillende bedingen opnemen, waarvan het concurrentiebeding de bekendste is. Een overzicht van de veelgestelde vragen over dit beding.

Voorbeeldbrief bevestiging opzegging door werknemer

Voorbeeldbrief bevestiging opzegging door werknemer

Gebruik dit document 'Voorbeeldbrief bevestiging opzegging door werknemer' om de opzegging door de werknemer vast te leggen en het dienstverband af te wikkelen.