nieuws

‘Ondernemingsraad moet meer invloed op pensioen krijgen’

Geen categorie

Ondernemingsraden moeten meer macht krijgen als werkgevers pensioenregelingen willen wijzigen. Op dit moment kunnen ze alleen meebeslissen als de oude dag is ondergebracht bij een verzekeraar. „Maar bij pensioenfondsen staat de ondernemingsraad (or) volledig buitenspel. Dat moet veranderen”, zegt pensioenonderzoeker Mark Heemskerk in De Telegraaf.

Veel werkgevers vinden hun huidige pensioenregeling te duur. Ze willen deze goedkoper maken door bijvoorbeeld af te stappen van gegarandeerde uitkeringen of over te stappen naar een andere uitvoerder. „Maar de medezeggenschap van de or over deze veranderingen rammelt”, stelt Heemskerk, verbonden aan het VU Expertisecentrum Pensioenrecht.

Heemskerk: „In de wet staat dat de or weliswaar moet instemmen met veranderingen als de pensioenregeling is ondergebracht bij een verzekeraar, maar dat geldt niet als de werkgever heeft gekozen voor een ondernemingspensioenfonds. Immers, bij deze fondsen zijn de werknemers al vertegenwoordigd in het bestuur. Een rol voor de or is volgens de wetgever dan overbodig.”

Maar volgens de onderzoeker is het onzeker of de belangen van het personeel wel goed door de werknemersbestuurders worden behartigd. „Bij een ondernemingspensioenfonds zitten zij tegenover bestuurders van werkgeverszijde. Dat zijn niet zelden de directeur of de financieel topman. Als zij druk uitoefenen om akkoord te gaan met een versobering, dan moet je sterk in je schoenen staan om hier tegenin te gaan.”

Heemskerk vindt deskundigheid ook een reden om de or meer zeggenschap te geven. „Het gaat vaak om complexe besluiten waarvan de gevolgen niet direct helder zijn. Een uitkomst kan zijn dat de waarde van de pensioenen niet volledig meeverhuist bij de overstap naar een verzekeraar. Als de or betrokken wordt in zo’n besluit, dan kunnen zij in ieder geval externe deskundigen vragen voor een analyse van het contract.

De pensioenjurist bepleit een wetswijziging. „Geef de or instemmingsrecht over belangrijke besluiten. Zo kunnen slechte voorstellen worden tegengehouden. De onderneming kan naar de rechter stappen als ze het niet eens is met de or.”

Heemskerk schat in dat werkgevers ook geholpen zijn met meer medezeggenschap voor de or. „Het zorgt voor een breder draagvlak onder het personeel. Dit voorkomt op termijn grote onrust, protesten en claims.”

Bron: De Telegraaf

Reageer op dit artikel