nieuws

AWVN: einde aan opwaartse trend cao-lonen

Geen categorie

In september en oktober is een loonstijging afgesproken van gemiddeld 1,75 procent voor de komende twaalf maanden. Dat heeft werkgeversvereniging AWVN bekendgemaakt. Aan de opwaartse trend lijkt daarmee een einde te komen.

Terwijl in oktober 2010 nog een loonstijging van 1,3 procent gemiddeld werd afgesproken, liep de gemiddelde loonstijging in de daaropvolgende maanden stapsgewijs op naar 1,9 procent voor akkoorden die in juli 2011 tot stand zijn gekomen. Het gemiddelde van de ruim 30 akkoorden die in de maanden september en oktober tot stand zijn gekomen, blijft steken op 1,75 procent.

Krimp
De hogere loonstijging uit de zomermaanden is volgens AWVN ook niet meer vol te houden. De laatste maanden zijn de economische vooruitzichten voor 2012 verslechterd en zijn de economische onzekerheden sterk toegenomen. ‘Wij houden ernstig rekening met een periode van economische krimp.’ aldus de werkgeversvereniging.

Volgens AWVN zijn afspraken over structurele loonsverhoging in deze context geen automatisme. Of er ruimte is voor structurele loonafspraken verschilt per bedrijf. cao-partijen kunnen loonruimte creëren door de verdiencapaciteit van de onderneming te vergroten. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om afspraken over flexibeler werken (aantal uren per jaar en verruiming van het dagvenster).

Duurzame inzetbaarheid
AWVN is tevreden over het feit dat in de cao-besprekingen duurzame inzetbaarheid een hoofdrol speelt. Het gaat daarbij om steeds meer concrete afspraken rond scholing, levensfasebeleid, diversiteit en vitaliteit van werknemers. In 8 van de 10 nieuwe cao´s worden dergelijke afspraken gemaakt.

In de herfstmaanden werden tot nu toe 32 nieuwe cao’s afgesloten. In totaal gaat het daarbij om 250.000 werknemers. Werkgeversvereniging AWVN adviseert werkgevers over hun arbeidsvoorwaardenbeleid en – onderhandelingen. AWVN beschikt over de grootste cao-databank van Nederland.

Verwachting
Een ander onderzoek laat zien dat Nederlanders in de Europese Unie wel een van de meest optimistische volken over hun financiële situatie. Zij verwachten dat het de komende 12 maanden met hun inkomen bergopwaarts gaat, zo aldus Eurobarometer. Alleen de Zweden, Denen en Luxemburgers hebben meer vertrouwen. De Hongaren, Bulgaren, Roemenen en Grieken zijn het minst optimistisch.

Vrouwen zijn over het algemeen pessimistischer over de stijging van hun inkomen dan mannen. Managers en studenten zijn het positiefst over de stijging van het inkomen, terwijl zelfstandigen en huishoudelijk personeel daar het negatiefst over zijn.

Lees ook:  AWVN: Medewerkers in bouw verdienen het meest

Reageer op dit artikel