nieuws

De Krom let extra op mantelzorg in bijstand

Geen categorie

Staatssecretaris Paul de Krom (Sociale Zaken) neemt extra maatregelen om te voorkomen dat mantelzorgers in de problemen komen door de invoering van een nieuwe inkomenstoets in de bijstand. De Krom wil huishoudens waar sprake is van mantelzorg ook uitzonderen van de inkomenstoets als een van de gezinsleden 65 jaar wordt en AOW gaat ontvangen. De […]

Staatssecretaris Paul de Krom (Sociale Zaken) neemt extra maatregelen om te voorkomen dat mantelzorgers in de problemen komen door de invoering van een nieuwe inkomenstoets in de bijstand. De Krom wil huishoudens waar sprake is van mantelzorg ook uitzonderen van de inkomenstoets als een van de gezinsleden 65 jaar wordt en AOW gaat ontvangen.

De staatssecretaris heeft woensdag 5 oktober 2011 tijdens een debat in de Tweede Kamer toegezegd aan regeringspartij CDA en de PvdA in de oppositie zijn plannen hiertoe aan te passen. Hij wil dat vanaf volgend jaar in de bijstand wordt getoetst op het inkomen van alle gezinsleden, ook van meerderjarige inwonende kinderen, om een stapeling van uitkeringen achter één voordeur tegen te gaan.

Uitzondering
Een Kamermeerderheid wil niet dat ouders en kinderen die samenwonen om mantelzorg te verlenen, in de knel komen door de strengere bijstandstoets. Daarom heeft De Krom al eerder toegezegd een uitzondering te maken bij mantelzorg aan een gezinslid met een zorgindicatie in de AWBZ van minimaal 10 uur in de week.
De SGP, die het kabinet nodig heeft voor een meerderheid in de Eerste Kamer, vreest echter dat de vrijstelling wordt uitgehold door plannen van het kabinet om een deel van de AWBZ onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) te laten vallen. De Krom stelde dat nog niet duidelijk is wat precies wordt overgeheveld naar de Wmo, maar zei terug te komen bij de Kamer als uitholling dreigt.

Niet eerlijk
Verder vinden PvdA, CDA, SP, ChristenUnie en SGP het verwarrend en niet eerlijk dat bij andere uitkeringen mantelzorgers ruimhartiger worden ontzien. Zij stelden dat in de WW en in de WIA voor arbeidsgehandicapten een beoordeling wordt gemaakt op basis van hulp uit de Wmo.
De Krom stelde dat nog met minister Henk Kamp (Sociale Zaken) wordt bekeken of regimes worden gelijkgetrokken. PvdA'er Hans Spekman en Mirjam Sterk van het CDA vroegen of dan de ruimere criteria in de WW en WIA ook voor de bijstand gaan gelden. Maar de staatssecretaris wilde hierover nog niks zeggen.

Reageer op dit artikel