nieuws

Kabinet trekt nieuwe regeling personenvennootschappen in

Geen categorie

De ministerraad heeft op voorstel van minister Opstelten van Veiligheid en Justitie besloten om niet verder te gaan met de regeling voor personenvennootschappen.

In de wetsvoorstellen tot vaststelling en invoering van titel 7.13 (vennootschap) van het Burgerlijk Wetboek worden de bestaande maatschap en vennootschap onder firma (VOF) vervangen door de stille vennootschap, de openbare vennootschap (OV) en de openbare vennootschap met rechtspersoonlijkheid (OVR).

Het kabinet is tot de conclusie gekomen dat de primaire doelstelling van de wetgeving – het faciliteren van ondernemers – in beide wetsvoorstellen onvoldoende tot zijn recht komt. Bovendien is er tot op heden weinig steun van de beoogde gebruikers, met name ondernemers in het midden- en klein bedrijf. Zij hebben geen behoefte aan de nieuwe personenvennootschappen en vrezen de kosten ervan.

(Bron: Ministerie van Veiligheid en Justitie)

 

Reageer op dit artikel