nieuws

Logeerhuizen GGz Breburg sluiten per 1 januari 2012

Geen categorie

De zes logeerhuizen van Centrum Jeugd van GGz Breburg sluiten per 1 januari 2012. In de logeerhuizen komen ruim 100 kinderen met psychische aandoeningen één keer per maand logeren. Het eerste huis werd in 2001 geopend. Er werken 48 medewerkers, merendeels met een parttime functie. Bezuinigingen en wijziging financieringGGz Breburg ziet zich tot de sluiting […]

De zes logeerhuizen van Centrum Jeugd van GGz Breburg sluiten per 1 januari 2012. In de logeerhuizen komen ruim 100 kinderen met psychische aandoeningen één keer per maand logeren. Het eerste huis werd in 2001 geopend. Er werken 48 medewerkers, merendeels met een parttime functie.

Bezuinigingen en wijziging financiering
GGz Breburg ziet zich tot de sluiting gedwongen door de bezuinigingen en wijzigingen in de financiering van de zorg. De betrokken ouders en medewerkers zijn inmiddels over de voorgenomen sluiting geïnformeerd. De Ondernemingsraad, Jeugdraad, en Familieraad zijn betrokken bij de verdere besluitvorming.
De financiering van de logeerhuizen staat al enige tijd onder grote druk. De AWBZ is aangescherpt, vergoedingen voor logeerhuizen worden niet meer verstrekt. Op dit moment is nog onduidelijk hoe het kabinetsbesluit met betrekking tot de overgang van de logeervoorziening naar de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) zal uitwerken. De uitvoering van de WMO ligt bij de gemeentes.

Kerntaken
Ariëtte van Reekum
, lid van de raad van bestuur hierover: 'Daarbij worden we vanuit de landelijke politiek geconfronteerd met een flinke budgetkorting. Daardoor zijn wij genoodzaakt maatregelen te nemen en ons op onze kerntaken te richten, namelijk het bieden van specialistische, kortdurende, intensieve behandeling bij complexe psychische problematiek. We betreuren het ten zeerste dat we deze keuze moeten maken, want de logeerhuizen hebben in de afgelopen jaren hun waarde bewezen'.

Passende oplossingen
Zowel voor de kinderen als de medewerkers wordt zorgvuldig naar passende oplossingen gezocht. Voor de kinderen kan dat, wanneer dat nodig is, een uitbreiding in ambulante behandeling zijn of deeltijdopname met behandeling. Voor de medewerkers is er het doorlopend Sociaal Plan. In persoonlijke gesprekken worden met hen de mogelijkheden bekeken.

Reageer op dit artikel