nieuws

Onderzoek: Specialisten en zorgbestuurders wantrouwen elkaar

Geen categorie

Medisch specialisten en ziekenhuisbestuurders verschillen van mening over elkaars verantwoordelijkheden. Ze wantrouwen elkaar en beschouwen elkaar geregeld als vijand in plaats van vriend, concluderen de vakbladen Medisch Contact en Zorgvisie uit een onderzoek.Ziekenhuizen moeten zich volgens minister Schippers van VWS meer en meer gaan specialiseren om de kosten van de medische zorg te drukken. De vraag is […]

Medisch specialisten en ziekenhuisbestuurders verschillen van mening over elkaars verantwoordelijkheden. Ze wantrouwen elkaar en beschouwen elkaar geregeld als vijand in plaats van vriend, concluderen de vakbladen Medisch Contact en Zorgvisie uit een onderzoek.

Ziekenhuizen moeten zich volgens minister Schippers van VWS meer en meer gaan specialiseren om de kosten van de medische zorg te drukken. De vraag is wie moet bepalen welke zorg bij welk ziekenhuis terechtkomt. Hierover verschillen medisch specialisten sterk van mening met hun ziekenhuisbestuurders. Vier op de tien specialisten vinden dat zij zelf moeten bepalen op welke zorg hun ziekenhuis zich zal richten. Maar daar denken de bestuurders anders over. Slechts een op de tien topbestuurders wil hierover het laatste woord aan de artsen laten. De bestuurders vinden dat ze zelf het eindoordeel hebben over de selectie van het zorgaanbod in het ziekenhuis.

Bestuur als vijand
Uit de enquête kwam onder meer naar voren dat 28 procent van de specialisten de raad van bestuur eerder als vijand dan als vriend beschouwt en dat 69 procent van de bestuurders vindt dat specialisten meer dan genoeg verdienen. Ongeveer de helft van de artsen is van mening dat de raad van bestuur niet is geïnteresseerd in de inhoud van het werk, en niet weet wat er speelt in het ziekenhuis. Een derde van de bestuurders denkt dat specialisten geen idee hebben wat de raad van bestuur doet en 39 procent vindt dat specialisten verantwoording afleggen niet serieus nemen. Slechts 11 procent vindt dat de raad van bestuur de kwaliteit van de zorg moet beoordelen. Uit de enquête blijkt ook dat alle bestuurders inzicht verlangen in de resultaten van medische behandelingen. Slechts 15 procent van de specialisten geeft daar regelmatig gehoor aan.
Het gevolg is dat een groot deel van de specialisten vindt dat ze als professional niets in het ziekenhuisbeleid hebben in te brengen. Het bestuur neemt de beslissingen, terwijl de specialisten meer inspraak willen hebben en zich verantwoordelijk voelen voor de kwaliteit van de zorg.

Orde en NVZ herkennen zich niet in onderzoek
De Orde van Medisch Specialisten (OMS) en ziekenhuisvereniging NVZ herkennen zich niet in de bevindingen.
Vooral aan het woord 'wantrouwen' storen de OMS en NVZ zich. Volgens zowel OMS als NVZ is er in verreweg de meeste ziekenhuizen sprake van een goede relatie tussen bestuur en medische staf. 'De ervaring is dat er in veel ziekenhuizen juist sprake is van een goede relatie tussen raad van bestuur en medische staf', reageert de NVZ in de Volkskrant.

Onderzoek
Voor het onderzoek werd een enquête afgenomen onder 266 medisch specialisten en 23 ziekenhuisbestuurders.

Meer informatie: artikel in Medisch Contact.

Reageer op dit artikel