nieuws

Orde van Belastingadvsieurs wil uitstel Geefwet

Geen categorie

Het parlement moet de tijd krijgen om de Geefwet uitvoerig en diepgaand te behandelen. De huidige invoeringsdatum van 1 januari 2012 biedt daar geen ruimte voor en moet worden vervangen door 'een nader bij Koninklijk Besluit te bepalen datum'. Dat stelt de Nederlandse Orde van Belastingadvsieurs (NOB) in een kritisch commentaar op de Geefwet.

Andere pijnpunten van de NOB zijn onder meer:

  • De lijst van algemeen nut beogende doelen mist categorieën als sport, volkshuisvesting en een restcategorie waaronder bijvoorbeeld verkeersveiligheid kan vallen. Bovendien is de Orde teleurgesteld dat het kunstmatige onderscheid tussen ANBI’s en SBBI’s wordt gehandhaafd.
  • De Orde pleit voor een 'matchingsregeling' in plaats van de nu voorgestelde multiplier op het niveau van schenkers. Bij een 'matching' realiseert de overheid directe subsidies op het niveau van culturele instellingen. Zodoende subsidieert matching culturele instellingen in plaats van gevers aan culturele instellingen, die gezien hun inkomen die subsidie niet nodig hebben.
  • De Orde heeft moeite met de beperking van de aftrek voor monumenten.
  • Het vrijwilligerscriterium in het voorgestelde artikel 9a Wet Vpb is onnodig beperkend en heeft in combinatie met de wijzigingen van artikel 2 Wet Vpb de facto tot gevolg dat alleen culturele instellingen nog met door betaalde krachten verrichtte commerciële activiteiten (bijvoorbeeld een winkel) fiscaal gefacilieerd fondsen kunnen werven. De Orde ziet geen rechtvaardiging voor dit verschil in behandeling en is tevens van mening dat de voorgestelde regelingen in de vennootschapsbelasting beter op elkaar moeten worden afgestemd.

(Bron: Plein+)

Reageer op dit artikel