nieuws

Salarisverhoging per direct voor medisch specialisten

Geen categorie

Dinsdagmiddag 4 oktober 2011 bespraken de Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD) en de Orde van Medisch Specialisten (OMS) met de NVZ vereniging van ziekenhuizen de impasse met betrekking tot de arbeidsvoorwaarden van de medisch specialisten, de AMS-regeling. Het is gelukt om het overleg weer op gang te brengen. Eind april, bij het cao-akkoord voor […]

Dinsdagmiddag 4 oktober 2011 bespraken de Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD) en de Orde van Medisch Specialisten (OMS) met de NVZ vereniging van ziekenhuizen de impasse met betrekking tot de arbeidsvoorwaarden van de medisch specialisten, de AMS-regeling. Het is gelukt om het overleg weer op gang te brengen.

Eind april, bij het cao-akkoord voor de ziekenhuizen, hadden werkgevers het standpunt dat de salarisverhoging niet automatisch doorgevoerd zou worden naar de AMS (Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten), de regeling voor de medisch specialisten. LAD en OMS maakten zich er sterk voor dat deze salarisverhoging wel zou worden doorgevoerd – eerder wilden zij geen overleg voeren over vernieuwing van de AMS.

Positieve reactie
De achterban reageerde positief op de insteek van LAD en OMS; eerst de verhoging toepassen en dan verder praten. In het gesprek met de NVZ kwam uiteindelijk de toezegging: ook voor de medisch specialisten wordt nu snel de salarisaanpassing toegepast, met terugwerkende kracht naar 1 juli. Hiermee ontstaat ook ruimte voor een akkoord over doorvertaling van de (andere) cao-afspraken naar de AMS-regeling.
'Nu kunnen we ons gaan richten op waar het uiteindelijk toch over moet gaan: een betere AMS', aldus LAD-directeur Caroline van den Brekel. 'Ook medisch specialisten hebben recht op de cao-verhoging, dat is nu eindelijk gerealiseerd', vult OMS-onderhandelaar Dick Hamaker aan.

Toekomstbestendig
LAD en OMS beraden zich hoe zij de AMS-onderhandelingen ingaan, en met welke voorstellen. Daarvoor is de input van de medisch specialisten in de algemene ziekenhuizen onverminderd nodig. Voordat de organisaties daadwerkelijk met de NVZ gaan onderhandelen over modernisering van de Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten in dienstverband, organiseren zij bijeenkomsten  om met de medisch specialisten de discussie te voeren hoe de AMS het best toekomstbestendig vorm kan worden gegeven. Dit gebeurt eind 2011/begin 2012.

Reageer op dit artikel