nieuws

Tegemoetkoming chronisch zieken inkomensafhankelijk

Geen categorie

De ministerraad heeft ingestemd met het inkomensafhankelijk maken van de tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg). Tot nu toe werd in de Wtcg geen rekening gehouden met de financiële draagkracht, waardoor ook mensen met relatief hoge inkomens een tegemoetkoming ontvingen. Vanaf 2013 levert deze maatregel structureel 250 miljoen euro op. Hoewel er de komende jaren […]

De ministerraad heeft ingestemd met het inkomensafhankelijk maken van de tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg). Tot nu toe werd in de Wtcg geen rekening gehouden met de financiële draagkracht, waardoor ook mensen met relatief hoge inkomens een tegemoetkoming ontvingen. Vanaf 2013 levert deze maatregel structureel 250 miljoen euro op.

Hoewel er de komende jaren 15 miljard euro extra beschikbaar is voor de zorg, ziet het kabinet zich genoodzaakt maatregelen te treffen om verdere kostenstijgingen te voorkomen. Het inkomensafhankelijk maken van de Wtcg is zo'n maatregel. Daarnaast geldt dat er veel signalen zijn van mensen die zich afvragen waarom zij de tegemoetkoming krijgen en deze middelen niet worden gebruikt voor mensen die het harder nodig hebben. De Wtcg is geen tegemoetkoming in zorgkosten, maar in meerkosten die veroorzaakt worden door een ziekte of handicap. Voorbeelden hiervan zijn extra stookkosten of speciale kleding.

Huishoudinkomen
Besloten is dat de Wtcg afhankelijk wordt van het huishoudinkomen, waarbij er een aparte grens komt voor paren en alleenstaanden. Paren met een gezamenlijk inkomen boven 35.100 euro krijgen vanaf tegemoetkomingsjaar 2012, uit te keren in 2013, geen tegemoetkoming meer. Voor alleenstaanden geldt dat met een inkomen boven 24.570 euro de tegemoetkoming komt te vervallen. Met deze invulling van het inkomensafhankelijk maken van de Wtcg blijft deze tegemoetkoming behouden voor de mensen die haar het hardst nodig hebben.

Besparing
Van een structurele besparing van 250 miljoen euro per jaar is sprake vanaf 2013, omdat de uitbetaling van de tegemoetkoming een jaar later plaatsvindt dan waarin het recht is opgebouwd.

Reageer op dit artikel