nieuws

Vermogende mensen gaan meer eigen bijdrage betalen

Geen categorie

Mensen met een vermogen gaan vanaf 1 januari 2013 meer eigen bijdrage voor de AWBZ en de Wmo betalen. Deze maatregel, die is aangekondigd in het regeer-  en gedoogakkoord, levert een besparing op van 80 miljoen euro per jaar. Mensen met aanzienlijke vermogens betalen tot nu toe dezelfde eigen bijdrage als anderen. Het kabinet kiest […]

Mensen met een vermogen gaan vanaf 1 januari 2013 meer eigen bijdrage voor de AWBZ en de Wmo betalen. Deze maatregel, die is aangekondigd in het regeer-  en gedoogakkoord, levert een besparing op van 80 miljoen euro per jaar.

Mensen met aanzienlijke vermogens betalen tot nu toe dezelfde eigen bijdrage als anderen. Het kabinet kiest ervoor deze mensen een eigen bijdrage te laten betalen die meer in overeenstemming is met hun financiële situatie. Vanaf 1 januari 2013 zal vier procent van het box 3 vermogen bij het bijdrageplichtige inkomen extra worden meegeteld. Dit bedrag geldt als indicatie voor de vermogenspositie van de verzekerde.
De ministerraad heeft ermee ingestemd het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State te zenden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.

Reageer op dit artikel