nieuws

Financiële sector gebukt onder werkdruk en imagostress

Geen categorie

Werknemers in de financiële sector ervaren een zeer hoge werkdruk en meer dan de helft van het bankpersoneel heeft last van ‘imagostress'. Dit blijkt uit een online enquête naar werkdruk en stress in de financiële sector die FNV Bondgenoten hield in november en december 2011.

Carla Kiburg, bestuurder FNV Bondgenoten: "De enquête bevestigt dat de werkdruk bij (schade)verzekeraars, banken en andere financiële instellingen torenhoog is. Enerzijds is de controle op processen en/of adviezen verscherpt en is de (internationale) regelgeving veranderd. Anderzijds ligt er een grote druk op werknemers om een hoge omzet te bereiken ondanks de slechte markt. Deze twee zaken staan op gespannen voet met elkaar en de werknemer betaalt fysiek en psychisch de rekening."

Werkdruk draagt bij aan vermoeidheid
Van de ruim tweeduizend werknemers die de enquête hebben ingevuld, zegt 54 procent een hoge tot zeer hoge werkdruk te ervaren. Daarnaast geeft 33 procent aan te kampen met een hoge tot zeer hoge vermoeidheid. Kiburg: "Een te hoge werkdruk leidt tot oververmoeidheid, een slechte kwaliteit van werk en het werkplezier neemt af. Als het tij niet wordt gekeerd, dan kunnen werknemers in de financiële sector niet op een gezonde manier de pensioengerechtigde leeftijd bereiken."

Financiële sector moet transparanter
FNV Bondgenoten vindt dat de financiële sector transparanter dient te worden. Om een herhaling van de kredietcrisis te voorkomen, is het goed dat de regelgeving is aangepast en aangescherpt. Kiburg: "Maar het herstellen van het vertrouwen in de sector bereik je door werknemers juist de tijd en ruimte te geven om aan klanten goede adviezen te geven en de juiste producten te verkopen. De top zou dit tot een van de doelstellingen moeten maken en niet alleen moeten sturen op targets en hoge omzetcijfers."

Over de online enquête
De online enquête is gehouden in november/december 2011; in totaal hebben 2.036 personen de vragenlijst geheel of gedeeltelijk ingevuld. 89 procent van de respondenten is lid van FNV Bondgenoten. Tevens hebben met name werknemers in de leeftijd 45 tot 55 jaar deelgenomen.

Reageer op dit artikel