nieuws

Verbod cao-afspraken zzp’er?

Geen categorie

Verbod cao-afspraken zzp’er?

Het kabinet wordt het niet eens over verplichte pensioenen en verzekeringen voor zzp’ers.

De VVD en de PvdA kunnen het maar niet eens worden over hoe de 1 miljoen zzp’ers in Nederland moeten worden behandeld. Vooral over de vraag of zzp’ers verplichte verzekeringen en pensioenen moeten krijgen, steggelden de partijen woensdag voort in het Kamerdebat over de begroting van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Verbod op cao-afspraken zzp’ers

Voor de VVD zijn zzp’ers de ,,helden van onze economie” die niet langer ,,gepest en verketterd” moeten worden. Volgens de liberalen schildert de PvdA de zzp’ers af als zielige zelfstandigen die geholpen moeten worden met verplichte verzekeringen en collectieve zzp-pensioenen.
Het verschil in opvatting bleek woensdag bij het Kamerdebat over de begroting van minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken. De VVD wil via een initatiefwet verbieden dat er nog cao-afspraken worden gemaakt die het inhuren van zzp’ers en uitzendkrachten beperken.

TIP: Lees meer over het vrijwillig verzekeren van zzp’ers op PW De Gids Vakbase.

Collectieve afspraken zzp’ers

Maar coalitiepartner PvdA ziet daar niets in. ,,Welk probleem lost u hier nu eigenlijk mee op en wie heeft hierom gevraagd?”, vroeg PvdA-Kamerlid Roos Vermeij in het debat aan VVD-Kamerlid Anne Mulder. ,,Ik zie het probleem niet.”
Vermeij benadrukte het belang van collectieve afspraken, ook voor zzp’ers en flexwerkers. Die zouden meer moeten profiteren van deze regelingen op het gebied van sociale zekerheid. Ze wil onder meer dat zzp’ers makkelijker toegang krijgen tot kinderopvang. Mulder kon er met z’n verstand niet bij. ,,Waarom doet de PvdA dit nou weer? Zzp’ers afschilderen als zielig. Een collectieve regeling, oké, maar niet verplicht.”
Steeds meer partijen pleitten de afgelopen jaren voor meer bescherming van zpp’ers. Ook werkgeversvereniging AWVN pleitte in oktober voor een nieuw sociaal stelsel van bescherming voor alle werkenden, dus ook zzp‘ers.

Kamerdebat begroting SZW

In het debat pleitten D66 en de SP voor meer inspecteurs tegen arbeidsmarktfraude zoals schijnconstructies en het ontduiken van het minimumloon. Asscher zou daarvoor 750.000 euro extra moeten vrijmaken. Handhaving van de regels is essentieel voor eerlijke concurrentie en het tegengaan van discriminatie op de arbeidsmarkt, betoogde D66-Kamerlid Steven van Weyenberg.
De VVD stelde verder voor om de verplichte loondoorbetaling bij ziekte te verkorten naar maximaal een jaar (nu twee jaar). Die doorbetaling kost werkgevers veel geld en VVD-Kamerlid Anoushka Schut wees erop dat elders in Europa een termijn van zes weken heel gebruikelijk is.
Asscher en staatssecretaris Jetta Klijnsma zullen donderdag reageren op de voorstellen en vragen van de Kamerleden. (ANP)

TIP: Leer meer over het werken met zzp’ers in de cursus Risicoloos contracteren van een zzp’er op 9 december.  

 

Reageer op dit artikel