artikel

Zo haal je optimaal resultaat uit detachering

Instroom

Detachering biedt een tijdelijke oplossing voor personeelstekort. Het voordeel dat je snel en flexibel een specialist kunt inhuren, is bekend. Maar er is nog veel meer winst te behalen met detachering. Vijf tips waarmee HR optimaal voordeel haalt uit de samenwerking met een detacheerder.

Zo haal je optimaal resultaat uit detachering

Als een medewerker langdurig ziek wordt, met pensioen gaat of een andere baan heeft gevonden, is vervanging nodig. Dat kun je oplossen door een nieuwe medewerker in dienst te nemen. Het betekent echter ook het nemen van nieuwe werkgeversrisico’s, zoals doorbetaling en vervanging zoeken bij ziekte.

Met detachering zijn die risico’s voor de detacheerder. Die regelt ook vervanging als de gedetacheerde uitvalt. Met detachering haal je bovendien een collega in huis die de juiste kennis en ervaring heeft om het werk te doen én meedenkt over de processen. Dat geeft zekerheid over continuïteit en kwaliteit van het werk.

Iemand in huis halen via een detacheringsbureau kan veel meer zijn dan zomaar tijdelijk een werkplek opvullen. Als je het goed aanpakt, kan het een positieve bijdrage leveren aan de hele afdeling of organisatie. Hoe zorg je er nu voor dat je meer haalt uit detachering?

Met detachering zijn de wergeversrisico’s voor de detacheerder

1. Geef vrijheid

Een gedetacheerde collega zorgt voor continuïteit in het proces, maar kan dat proces ook helpen verbeteren. Omdat een gedetacheerde ruimschoots de kennis en ervaring heeft die je vraagt, is er ruimte om met een frisse blik naar de processen en de organisatie te kijken.

Durf die medewerker de vrijheid te geven om met jouw organisatie mee te denken over de processen en suggesties te doen voor verbetering. Met als gevolg dat het werk over een half jaar misschien wel met minder mensen kan worden gedaan.

Een detacheerder is geen uitzendbureau, maar levert personeel dat je niet bij de hand hoeft te nemen. Een gedetacheerde ziet doorgaans per jaar zo’n vijf andere organisaties van binnen. Elke organisatie heeft zijn sterke en zwakke punten. Dat zijn allemaal ervaringen die bij een nieuwe opdrachtgever van pas kunnen komen.

Dat wordt niet bij alle bedrijven gezien. Maar meestal zijn ze blij als ze erachter komen dat het geven van vrijheid de organisatie alleen maar voordelen oplevert. Daar worden de medewerker en de organisatie alleen maar beter van.

2. Geef jezelf ruimte

Zorg ook dat je zelf bewegingsruimte hebt. In tijden van reorganisatie, fusie of het onder de loep nemen van processen kan detachering een goede oplossing zijn. Worden twee afdelingen samengevoegd, dan is het misschien geen goed idee om iemand voor een jaar in dienst te nemen.

Het kan ook zijn dat er voor een bepaalde functie even geen geschikte kandidaat te vinden is. Neem dan bijvoorbeeld een half jaar de tijd om na te gaan wat je echt nodig hebt en vul de opengevallen plek in met detachering.

Neem tijdig contact op met een detacheerder als je weet dat iemand vertrekt. Dat geeft de tijd om scherp te krijgen wat de behoeften zijn en hoe die vervuld kunnen worden.

Lees ook: Strategische personeelsplanning: de stappen en de opbrengst

3. Geef aan wat je nodig hebt

Voor een detacheerder is het heel belangrijk om inzicht te hebben in de wensen en behoeften van een bedrijf. Dat maakt het makkelijker om snel de juiste kandidaat te selecteren. Hoe meer de detacheerder weet van jouw organisatie, hoe groter de kans is dat je meerdere opties krijgt voorgelegd.

Voor een detacheerder is het belangrijk om inzicht te hebben in de wensen en behoeften van een bedrijf

Zo heb je zelf de vrijheid om te kiezen tussen die meer betaalbare junior medewerker die het werk net zo doet als degene die hij vervangt, en die gespecialiseerde vervanger die het werk misschien tweemaal zo snel kan doen. Dat is duurder in de detachering, maar bespaart kosten in de uitvoering.

4. Leg contact

Ook al heb je nu geen mensen nodig, het is altijd goed om kennis te maken met een of meerdere detacheerders. Want de behoefte aan extra of vervangend personeel komt vaak onverwacht. Dan is het prettig als de partij die je inschakelt, weet hoe het bedrijf in elkaar steekt en de bedrijfscultuur kent. Dat maakt het sneller en makkelijker om iemand te detacheren.

5. Zet kosten in perspectief

Detacheren lijkt duur. Realiseer je wel dat je voor het bedrag dat je betaalt veel meer krijgt dan alleen een tijdelijke werkkracht. Detachering biedt ook de kans om werkprocessen zodanig te optimaliseren dat vervanging misschien wel overbodig wordt.

Daarnaast is detachering een oplossing die je veel wervingskosten en -moeite bespaart. Een gedetacheerde zal in de regel weinig tot geen inwerktijd nodig hebben. Ook dat scheelt uiteindelijk geld. En er zijn mogelijkheden om afspraken te maken over tarieven. Bijvoorbeeld bij een langdurige samenwerking, of een opdracht waarbij ook van andere diensten gebruik wordt gemaakt.

Iemand inhuren op detacheringsbasis levert in de praktijk dus veel meer op dan alleen een tijdelijke collega.

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met Optimo.

Reageer op dit artikel