blog

Het Regeerakkoord: En de winnaar is….

Instroom

Het Regeerakkoord: En de winnaar is….

Het blijft worstelen met de arbeidsrelaties. Sinds het einde van de jaren negentig spitst de kern zich toe op de balans tussen flexibiliteit en zekerheid: flexibiliteit voor bedrijven tegenover zekerheid voor werknemers.

Op 1 januari 1999 werd de eerste Wet flexibiliteit en zekerheid, de zgn. Flexwet, van kracht. Dat was echt een doorbraak, onder meer omdat er voor het eerst iets in de wet werd geregeld over oproep- en uitzendarbeid. Wellicht het meest opmerkelijke was dat de wet dankzij het sociaal overleg tussen werkgevers, vakbonden en uitzendbranche tot stand kwam, nadat de politiek er niet uitgekomen was. De polder ten voeten uit.

Nieuwe balans tussen vast en flex

We zijn nu bijna twintig jaar verder en nog steeds draait het – wat de arbeidsrelaties betreft – om hetzelfde spanningsveld. Zo wordt in het regeerakkoord gesproken over ‘een nieuwe balans tussen vast en flex’. Uit de reacties op het akkoord kan de signatuur van het nieuwe kabinet worden afgelezen. De werkgevers zijn positief. Zij zijn blij met de lastenverlichting en voorgenomen verbetering van het ondernemingsklimaat. Ook de Bond van Uitzendondernemingen ABU is enthousiast. Zij zegt dat er een goede basis is gelegd voor noodzakelijke hervormingen op de arbeidsmarkt.

Vakbonden kritisch

Vanuit de hoek van de vakbonden komen heel wat minder positieve geluiden. CNV en FNV signaleren een groeiende onzekerheid voor werknemers, vooral als gevolg van het versoepelen van het ontslagrecht. Het is duidelijk wie als winnaar uit de onderhandelingen naar voren is gekomen. Gezien de coalitiepartners is dat overigens niet verwonderlijk.

In het regeerakkoord worden de sociale partners opgeroepen om in overleg kaders en richtlijnen nader in te vullen. Ik heb grote twijfels of dat zal gaan lukken; de polder lijkt ver te zoeken. Want reikt het akkoord wel een nieuwe balans aan? Of juist een nieuwe onbalans?

Willem de Lange schrijft maandelijks een column voor PW.

Reageer op dit artikel