nieuws

65-plusser wil nog niet stoppen

Instroom

65-plusser wil nog niet stoppen

Een werknemer is in 2003 in dienst getreden met een contract voor onbepaalde tijd. Vanaf zijn 65ste heeft hij drie contracten voor onbepaalde tijd gekregen en de laatste loopt bijna af. Zijn werkgever wil hem behouden, en wil weten wat de mogelijkheden zijn.

Normaal gesproken zou hier de Ragetlie-regel van toepassing zijn. Deze regel schrijft voor dat wanneer een werknemer eerst een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd had, en daarna een overeenkomst voor bepaalde tijd, hij dezelfde ontslagbescherming geniet als in de oude situatie. Met andere woorden, de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd moet worden opgezegd als ware het een vast contract. Er moet een ontslagvergunning worden aangevraagd, er mag geen ontslagverbod van toepassing zijn en de werkgever moet zich houden aan een opzegtermijn.
Maar er zijn uitzonderingen op deze regel, en een daarvan is hier van toepassing. Omdat de werknemer ouder is dan 65 wordt er een uitzondering gemaakt. De arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan gewoon aflopen, zonder formele opzegging.

Toch kan de werkgever niet zomaar gebruik blijven maken van de diensten van zijn werknemer. Omdat de werknemer aan het einde zit van zijn derde contract voor bepaalde tijd, komt de Flexwet om de hoek kijken. De werknemer kan dus drie maanden niet voor zijn werkgever werken – ook niet via een uitzendbureau of als zelfstandige. Wanneer een zelfstandige slechts één opdrachtgever heeft, wordt de overeenkomst voor de opdracht ook gezien als een dienstverband. In deze gevallen is de ketenregeling van toepassing.

Reageer op dit artikel