nieuws

Kamer: salaris publieke sector verder omlaag

Instroom

Kamer: salaris publieke sector verder omlaag

De wet die de bezoldiging van topfunctionarissen in de publieke en semie-publieke sector regelt, moet aangescherpt, zo vinden diverse partijen in de Tweede Kamer.

Zo wil de PvdA dat via deze Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semi-publieke sector (WNT) alle bonussen worden verboden.
In bijvoorbeeld het onderwijs, bij drinkwater- en woningbedrijven mag de bezoldiging volgens het oorspronkelijke voorstel niet meer zijn dan 130 procent van het brutosalaris van een minister. Dat vindt de SP al veel te veel.
In verzorgingshuizen en ziekenhuizen moet er een norm komen die door de betrokken minister wordt vastgesteld. Ook worden ontslagvergoedingen aan banden gelegd.
De Kamer vindt het wetsvoorstel wel een stap in de goede richting. Er wordt al zeven jaar over de kwestie gesproken.

Reageer op dit artikel