nieuws

Vitaliteitspakket schiet doel voorbij

Instroom

Vitaliteitspakket schiet doel voorbij

Minister Kamp wil met het vitaliteitspakket ouderen aan het werk houden. Hans Pieter Mulder, directeur Belastingadvies van Accon avm, vraagt zich af of dat doel gehaald zal worden.

U vindt dat de vitaliteitsregeling werknemers minder kansen biedt om tijdens hun loopbaan verlof op te nemen en zo vitaal te blijven?
‘Werknemers kunnen binnen de vitaliteitsregeling maximaal vijfduizend euro per jaar sparen tot een maximumbedrag van 20.000 euro. Daarvoor krijgen ze fiscale aftrek. Ze mogen voor elk willekeurig doel opnemen, behalve in het jaar dat men 62 wordt en de jaren daarna, want dan is dat bedrag beperkt tot tienduizend euro. Dat is weer om te stimuleren dat men doorwerkt na zijn 62ste.
Die 20.000 euro die wordt uitgekeerd is wel belast. Laten we van het gemiddelde van veertig procent belasting uitgaan, dan hou je er netto niet veel van over. In de levensloopregeling zoals we die nu kennen, mag je twaalf procent van je bruto jaarsalaris sparen, met een maximum van 210 procent van je jaarinkomen. Stel dat je 50.000 euro verdient, dan komt dat neer op ruim 100.000 euro. Daarvan kun je een serieuze sabbatical opnemen. Maar met 20.000 euro bruto wordt dat lastig. Aan de andere kant, als het potje van 20.000 euro leeg is, mag je wel opnieuw opbouwen.'

U vindt dit een verkapte bezuiniging?
‘De bezuiniging zit hem erin dat de levensloopregeling en het spaarloon worden afgeschaft. De levensloop- en de spaarloonregeling lieten werknemers sparen ten laste van hun bruto-inkomen. Op de spaarloonregeling kon je ruim 600 euro per jaar sparen. Dat werd uiteindelijk netto vrijgegeven. Dat kostte de overheid dus belastinginkomsten.'

Voor werkgevers vindt u de vitaliteitsregeling wel gunstig?
‘Het afschaffen van de levensloopregeling en het spaarloon brengt minder werkgeverslasten met zich mee. Het sparen via de vitaliteitsregeling loopt eigenlijk volledig buiten de werkgever om. En de werknemer heeft de mogelijkheid om wat langer verlof op te nemen, zodat hij weer fris en fruitig aan het werk gaat.'

Maar u betwijfelt of veel werknemers dat zullen doen?
‘De regering verwacht dat er een miljoen werknemers gebruik zullen maken van vitaliteitssparen, dus ze hebben er zelf hoge verwachtingen van. Maar zolang er niet een vorm van dwang en eenvoud achter zit, is men over het algemeen niet zo geneigd om daar gebruik van te maken. Voor de spaarloonregeling vulde je één keer een papiertje in om vijftig euro op je brutoloon in te laten houden, en zonder dat je het zag werd er voor je gespaard. Bij de vitaliteitsregeling moeten werknemers actief aan de slag om die bedragen in hun spaarpot te krijgen. In de levensloopregeling zat een opnamebeperking, het moest worden aangewend voor verlof. In de vitaliteitsregeling kun je het geld ook voor een vakantie of een nieuwe auto opnemen. Het is dus te betwijfelen of het zijn doel om mensen vitaal voor hun werk te houden haalt.'

Dit artikel is eerder gepubliceerd in IntermediairPW

Reageer op dit artikel