nieuws

Wet koppelt AOW-leeftijd aan levensverwachting

Instroom

De AOW-leeftijd wordt gekoppeld aan de levensverwachting en gaat in 2020 omhoog van 65 naar 66 jaar. In 2025 gaat de AOW-leeftijd daardoor naar verwachting verder omhoog naar 67 jaar.

Dit staat in een wetsvoorstel van minister Kamp (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) dat 12 oktober naar de Tweede Kamer is gestuurd. In het wetsvoorstel is een deel van de afspraken uitgewerkt die het kabinet in juni in het pensioenakkoord heeft gemaakt met werkgevers en werknemers. Het AOW-pensioen is de basis van ieder pensioen en wordt door de overheid geregeld.

De fiscale regels voor het opbouwen van aanvullend pensioen worden in lijn gebracht met de verhoging van de pensioenleeftijd. Vanaf 2013 gaat de richtleeftijd van dit zogenoemde ‘Witteveenkader' omhoog naar 66 jaar. De fiscale ondersteuning geldt daarmee voor een langere periode. Voor het aanvullend pensioen dat mensen vanaf 2013 opbouwen. Bestaande pensioenaanspraken worden hierdoor niet aangetast. De aanvullende pensioenen zelf zijn een zaak van werkgevers en werknemers, de overheid bepaalt de fiscale randvoorwaarden.

Langer gezond
Het kabinet heeft op 10 juni 2011 met de werkgeversorganisaties en vakbonden, verenigd in de Stichting van de Arbeid, overeenstemming bereikt over de toekomst van het pensioenstelsel en maatregelen gericht op het langer gezond kunnen doorwerken. De afspraken zijn nodig voor het behoud van een goede oudedagsvoorziening voor jong en oud. De beroepsbevolking krimpt en er komen steeds meer 65-plussers. Langer doorwerken is noodzakelijk om de AOW en het aanvullend pensioen voor de toekomst veilig te stellen.

Reageer op dit artikel