nieuws

Bonussen nog soberder

Instroom

Bonussen nog soberder

Een op de drie Nederlandse organisaties verwacht de bonussen dit jaar te versoberen.

In welke mate werkgevers in de bonussen willen snijden, hangt af van de sector waarin ze werkzaam zijn. Vooral de commerciële dienstverleners verwachten als gevolg van lagere bedrijfsresultaten minder bonus uit te keren.

Dat blijkt uit een peiling van het Nationaal Beloningsonderzoek in opdracht van HR-adviesbureau Human Capital Group. Ruim zestig middelgrote organisaties werden ondervraagd. Een derde van de ondervraagden ziet een versobering van bonussen als onontkoombaar.

Van de commerciële dienstverleners verwacht bijna de helft (47 procent) verlaging van de bonussen. Vrijwel unaniem wijzen de ondernemingen de crisis en lagere bedrijfsresultaten als oorzaak aan.

Uit het onderzoek blijkt  dat 40 procent  van deze organisaties het bonusbeleid aanpakt, door de maximale bonusbedragen te verlagen of door de bonus zelfs af te schaffen. Enerzijds omdat deze organisaties niet geloven in prestatieverbetering door bonussen, anderzijds omdat wetgeving versobering afdwingt.

Organisaties in de industrie, handel en transport geven aan vast te willen houden aan de bonusregeling. Ruim 86 procent  vindt dat versobering van het bonusbeleid onverstandig is.  De overheid is daarentegen nu pas bezig deze beloningswijze te omarmen.

Eerder bleek uit onderzoek dat topbestuurders juist hogere bonussen opgestreken. In 2011 steeg het uitgekeerde bedrag 34 procent.

Reageer op dit artikel