nieuws

Dit betekent de Wet werk en zekerheid voor HR

Instroom

Dit betekent de Wet werk en zekerheid voor HR

Flexwerkers krijgen na twee jaar recht op een vast contract en de gouden handdruk verdwijnt. De nieuwe Wet werk en zekerheid van minister Asscher heeft gevolgen voor HR.

Minister Asscher van Sociale Zaken en werkgelegenheid zegt zich bij zijn Wet werk en zekerheid te beroepen op het sociaal akkoord. Dus wordt de rechtspositie van flexwerkers versterkt, gaat de WW-duur omlaag en wil Asscher een einde maken aan het fenomeen dat de ene werknemer bij ontslag een gouden handdruk meekrijgt, terwijl een ander met lege handen op straat komt te staan.

Ontslagvergoeding

  • Asscher vindt dat het ontslagrecht nu onvoldoende gericht is op het vinden van nieuw werk. De minister stelt voor om alle werknemers, ook flexwerkers , na een arbeidsovereenkomst van ten minste twee jaar recht te geven op een wettelijk genormeerde vergoeding. Deze transitievergoeding, die afhankelijk wordt van de duur van het dienstverband en gebruikt kan worden voor scholing, moet het werknemers makkelijker maken om naar een andere baan of een ander beroep over te stappen.

Asscher kreeg overigens onlangs het verwijt dat het kabinet werknemers dwingt te kiezen voor werkloosheid. Wie rechtstreeks naar een andere baan met een lager salaris gaat, verliest daarbij ook WW-rechten. Alleen wie eerst werkloos wordt, houdt – wanneer het in de toekomst weer gaat – volgens het gewijzigde Dagloonbesluit de garantie dat een WW-uitkering wordt gebaseerd op het hoogst verdiende loon van de afgelopen drie jaar.

WW-duur

  • De maximale duur van WW is in 2019 nog maar twee jaar, in plaats van de huidige 38 maanden. Vanaf 2016 wordt deze maximale duur geleidelijk teruggebracht. Wie nu al een WW-uitkering krijgt, wordt niet getroffen door deze veranderingen. Asscher zegt te willen kiezen op activering, om werklozen zo snel mogelijk weer aan het werk, en uit de WW te krijgen. Oudere werknemers vallen onder een overgangsregeling.

Door de crisis neemt het aantal mensen met een WW-uitkering al lange tijd gestaag toe. Het aantal WW-uitkeringen steeg in juli nog met dertienduizend naar 395 duizend.

Flexwet

  • Werknemers die van hun werkgever meerdere tijdelijke contracten krijgen, hebben in de huidige situatie na drie jaar recht op een overeenkomst voor onbepaalde tijd. Asscher zegt dat dit oneigenlijk gebruik van flexibele arbeidsvormen in de hand werkt. Hij vindt dat er te grote verschillen zijn ontstaan tussen flexwerkers en werknemers met een vast arbeidscontract. Asscher wil voorkomen dat werknemers tegen hun zin langdurig op basis van tijdelijke contracten bij dezelfde werkgever moeten werken. Daarom komt hij bijvoorbeeld met het voorstel om werknemers met opeenvolgende tijdelijke contracten eerder aanspraak te geven op een vast contract.

Parlementaire behandeling
Het kabinet heeft de voorstellen voor advies naar de Raad van State gestuurd. Asscher gaat er vanuit dat de Tweede Kamer zich binnen drie maanden over de Wet werk en zekerheid zal buigen. Dat het is gebaseerd op het sociaal akkoord hoeft daarbij geen pre te zijn. D66-leider Pechtold zei onlangs dat het sociaal akkoord volgens hem moet worden opengebroken omdat dit volgens hem banen vernietigt.

TIP! Alles leren over wetswijzigingen en wat deze betekenen voor HR? Bezoek de HR-wetgeving actualiteitendag op 8 oktober in Utrecht

 

Reageer op dit artikel