nieuws

Kleine werkgever wil geen gemorrel aan cao’s

Instroom

Kleine werkgever wil geen gemorrel aan cao’s

Juist voor werkgevers in het midden- en kleinbedrijf is het belangrijk dat cao’s algemeen verbindend kunnen worden verklaard. Politieke plannen om dit af te schaffen kunnen dan ook rekenen op de toorn van MKB-Nederland.

Voorzitter Michaël van Straalen van MKB-Nederland voelt niets voor het overboord zetten van het Algemeen Verbindend Verklaren (AAV) van cao’s. Dit is een voorstel van D66.

AVV is volgens Van Straalen een belangrijk instrument voor het tot stand komen van bedrijfstakcao’s. “Hiermee wordt neerwaartse concurrentie op arbeidsvoorwaarden voorkomen en onderbieden door niet- of anders georganiseerden verhinderd. Juist in mkb-bedrijfstakken zorgt het ordenende instrument van AVV voor stabiele arbeidsverhoudingen en arbeidsrust.”

AVV is volgens Van Straalen nog belangrijker geworden sinds de uitbreiding van de EU met de Midden- en Oost-Europese landen en het daarbij behorende vrije verkeer van werknemers en diensten. “Deze uitbreiding heeft geleid tot een toenemend aantal arbeidsmigranten uit deze landen. De AVV van bijvoorbeeld de loonbepalingen in sectoren waar veel arbeidsmigranten werken zoals de bouw, de vleessector of de land- en tuinbouw voorkomt oneigenlijke loonconcurrentie.”

Ook het voorstel van D66 en CDA om scholing tot een wettelijk recht te maken, vindt geen genade in de ogen van Van Straalen. “Scholing is van groot belang, maar afspraken daarover horen in de CAO, of zijn maatwerk tussen ondernemer en werknemer. ‘One size fits all’ past hier niet bij.”

Reageer op dit artikel