nieuws

Pensioenakkoord lijkt nu echt nabij

Instroom

Pensioenakkoord lijkt nu echt nabij

De kans is groot dat er dinsdag een pensioenakkoord wordt gesloten.

Kabinet en coalitiefracties sluiten vermoedelijk dinsdag een pensioenakkoord met de oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP. De jaarlijkse pensioenopbouw zal straks uitkomen op 1,875 procent van het inkomen. Daarmee zijn extra kosten gemoeid die oplopen naar zo’n 600 miljoen euro.

Om dat te dekken zal waarschijnlijk worden gesneden in de subsidies om werklozen aan de slag te helpen en worden pensioenfondsen btw-plichtig. Mogelijk gaat ook de aanschafbelasting op auto’s omhoog, maar de VVD heeft grote moeite met dat laatste. Daarom wordt nog gekeken naar alternatieven in de belastingsfeer.

Lees ook: werkgever mag pensioenvoorwaarden wijzigen

Ingewijden hebben dat maandag laten weten, nadat de top van kabinet en coalitie opnieuw had gesproken met de fractieleiders Alexander Pechtold (D66), Arie Slob (ChristenUnie) en Kees van der Staaij (SGP). Na afloop lieten Slob en Samsom zich optimistisch uit. Slob zei dinsdag een akkoord te verwachten over de aanvullende bezuinigingen die nodig zijn om de pensioenambities van de partijen te verwezenlijken. Daarna ligt een akkoord over het geheel binnen handbereik.

Mocht er dinsdag overeenstemming komen, dan zal CDA en GroenLinks worden gevraagd of ze ook mee willen doen. Deze twee partijen namen de afgelopen weken steeds deel aan het pensioenoverleg, maar werden vorige week niet meer uitgenodigd. Het kabinet heeft een nauwere band met D66, ChristenUnie en SGP, waarmee het eerder een woon- en begrotingsakkoord sloot. Ingewijden achten de kans overigens klein dat CDA en GroenLinks zullen ,,tekenen op de stippellijn”.

In het weekend spraken bronnen nog de verwachting uit dat er maandag al een pensioenakkoord zou liggen, maar de drie oppositiepartijen bleken meer tijd nodig te hebben. Slob legde een verband met het debat in de Senaat over het woonakkoord, dat deze week plaatsvindt. PvdA-senator Adri Duivesteijn stelt zich daarin zeer kritisch op, waardoor het onzeker is of het akkoord ook door de Eerste Kamer heen komt.

Het pensioenoverleg gaat over het kabinetsplan om de jaarlijkse pensioenopbouw vanaf 2015 fors te verlagen van 2,25 naar 1,75 procent van het inkomen. Voor dit plan, dat een bezuiniging van bijna 3 miljard moet opleveren, bleek geen steun in de Senaat, waar de coalitie geen meerderheid heeft. Het kabinet probeert zich nu van steun van een deel van de oppositie te verzekeren, maar die eist in ruil daarvoor een hogere pensioenopbouw. (ANP)

Reageer op dit artikel