nieuws

Meer mensen kort werkloos

Instroom

Meer mensen kort werkloos

Mensen zijn vaker, maar korter werkloos. Dit komt vooral doordat werknemers vaak flexibel aan de slag gaan.

Het aantal werkloosheidsuitkeringen is de afgelopen vijf jaar toegenomen tot ruim 400.000 per eind september 2013. Vooral het aantal kortdurende WW-uitkeringen groeide sterk, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In de eerste negen maanden van 2013 werden er gemiddeld 50.000 nieuwe WW-uitkeringen per maand geregistreerd. Vijf jaar eerder lag dat nog rond de 20.000 per maand. Niet alleen de instroom in de WW is toegenomen, maar ook de uitstroom. Het aantal beëindigde WW-uitkeringen lag in 2013 met gemiddeld 43.000 per maand bijna twee keer zo hoog als in 2008.

Het aantal WW-uitkeringen van minder dan een half jaar nam toe van 72.000 eind 2008 tot 180.000 eind 2012. Dit komt neer op iets meer dan de helft van alle WW-uitkeringen in 2012, aldus het statistiekbureau.

Flexwerk

Vooral onder jongeren tot 35 jaar nam het aandeel kortlopende uitkeringen sterk toe. Tegelijkertijd daalde het aandeel uitkeringen met een duur van meer dan een jaar van ruim 40 procent naar een kwart van het totaal.

De groei van de instroom en uitstroom hangt niet alleen samen met de verslechterde conjunctuur. De toename van flexwerk, in het bijzonder onder jongeren, speelt ook een rol, zegt het CBS. Door de flexcontracten kunnen werknemers een baan weer snel verliezen en bouwen ze daardoor relatief korte WW-rechten op.

Reageer op dit artikel