nieuws

‘Werkgevers moeten leren anders naar hun organisatie te kijken’

Instroom

‘Werkgevers moeten leren anders naar hun organisatie te kijken’

HR VISIE 2014 – Hoe zien werkgevers de arbeidsvoorwaarden in 2014? Hans van der Steen, directeur arbeids­voorwaardenbeleid bij AWVN, geeft zijn visie.

“Bij de AWVN hebben we een aantal inhoudelijke thema’s voor 2014 opgesteld. Zo moet er op pensioengebied natuurlijk een hoop geregeld worden. We focussen daarbij niet alleen op de regeling vanaf 2015, maar richten ons ook op de lange termijn. Volgend jaar moet er een vergaande visie liggen op de pensioenregeling tot 2020.

Een ander belangrijk thema voor ons is het stimuleren van duurzame inzetbaarheid. Dat kan zowel intern als extern. Intern door de inzet van mensen die al in het bedrijf werken duurzaam te maken. Dat kan bijvoorbeeld door demotie. Het is een beladen onderwerp, maar de duurzame inzetbaarheid (kijk ook eens op www.OverDuurzameInzetbaarheid.nl) en de mensen waar het om gaat zijn er absoluut bij gediend.

Extern kan de duurzaamheid gestimuleerd worden door het bieden van extra plekken aan mensen die vanwege bepaalde redenen al een tijdje uit het arbeidsproces zijn.
Het is voor ons een cruciaal project om werkgevers te leren anders naar hun organisatie te kijken en banen op een andere manier in te vullen, zodat meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk kunnen.

Tot slot richten we ons voor 2014 op het loonbeleid. De discussie over loonmatiging is natuurlijk erg actueel. Het valt ons op dat het debat lijkt te gaan tussen uitersten van nul procent loonsverhoging aan de ene kant en drie procent loonsverhoging aan de andere kant. Daar valt best een andere oplossing voor te bedenken. Wij zijn voor resultaatafhankelijke loonsverhogingen en moedigen werkgevers aan om ook op dit gebied creatief te zijn.

Om deze inhoudelijke thema’s goed tot hun recht te laten komen, zijn goede arbeids- verhoudingen cruciaal. Wij blijven dan ook focussen op de dialoog. Maatregelen zijn alleen succesvol als er een goed klimaat heerst binnen het bedrijf.”

TIP! Wilt u optimaal profiteren van Belastingvrije vergoedingen? Volg de opleiding Goed voorbereid op de werkkostenregeling

Lees ook in de serie HR VISIE 2014:
‘Zo laat je talent renderen in 2014’ – Lidewey van der Sluis over talent management
‘Soms houden we werknemers bewust een beetje klein’ – Beate van der Heijden over duurzame inzetbaarheid
Vast contract duurt drie jaar, zonder automatismen’ – Peter Hulsbos over flexibele arbeid
HR kijkt te veel naar de p-kant van P&O’ – Paul Boselie over de toegevoegde waarde van HR
Z
o gaat Het Nieuwe Werken renderen in 2014 – Henny van Egmond over de toekomst van Het Nieuwe Werken
H
R moet directie uit ivoren toren sturen – Guido Heezen over medewerkersbetrokkenheid

Reageer op dit artikel