nieuws

Komt de Werkkostenregeling er nog?

Instroom

Komt de Werkkostenregeling er nog?

Hoewel de Werkkostenregeling al een paar jaar bestaat, zijn nog lang niet alle werkgevers over. Moet dat dit jaar wel gaan gebeuren?

Hoewel de Werkkostenregeling al is ingevoerd per 1 januari 2011, staat de regeling voor veel werkgevers dit jaar pas volop in de belangstelling. Bedrijven hebben per 1 januari 2015 niet langer een keuze tussen de Werkkostenregeling (WKR) of toepassing van het oude systeem. Vanaf 2015 geldt alleen nog maar de WKR.

Met de Werkkostenregeling komt er een einde aan de huidige wijze waarop werkgevers aan werknemers bepaalde vergoedingen verstrekken. Denk bijvoorbeeld aan het kerstpakket, de kantoorfiets, het jaarlijkse bedrijfsuitje en bedrijfsfitness. Met de WKR mogen werkgevers nog maar 1,5 procent van het totale fiscale loon op jaarbasis gebruiken voor dergelijke vergoedingen en verstrekkingen aan hun werknemers. Dit wordt ook wel de ‘vrije ruimte’ genoemd. Over vergoedingen en verstrekkingen die de vrije ruimte te boven gaan, moet de werkgever een eindheffing betalen van 80 procent. Oftewel: voor iedere 1000 euro die de werkgever vanaf 2015 extra vergoedt (bovenop de vrije ruimte) moet 800 euro aan de fiscus worden betaald.

Lees ook: 4 voordelige toepassingen van de Werkkostenregeling

Gerichte vrijstellingen

Voor een aantal vergoedingen geldt het maximum onder de vrije ruimte niet. Dit zijn zogenaamde gerichte vrijstellingen. Een gerichte vrijstelling geldt onder meer bij kosten voor vervoer, maaltijden en het volgen van een opleiding. Vergoedingen voor dergelijke kosten kennen een eigen specifieke maximum. Behalve gerichte vrijstellingen kent de WKR ook zogenaamde ‘nihil waarderingen’. Bij een nihil waardering gaat de vergoeding in het geheel niet ten koste van de vrije ruimte. Denk hierbij aan de werkplek en de computer waar de werknemer gebruik van maakt.

De werkgever die een eindheffing van 80 procent wil voorkomen, doet er verstandig aan om de huidige arbeidsvoorwaarden tijdig tegen het licht te houden. Dat geldt ook voor bestaande afspraken die zij met de Belastingdienst hebben gemaakt en die bij invoering van de Werkkostenregeling komen te vervallen. Hoewel aan een wijziging van bestaande arbeidsvoorwaarden een fiscale achtergrond kleeft (namelijk de verplichte invoering van de WKR), zal een wijziging ook arbeidsrechtelijk door de beugel moeten kunnen. Ondernemingen moeten inventariseren welke arbeidsvoorwaarden (vergoedingen en/of verstrekkingen) binnen de onderneming allemaal van toepassing zijn. Verder is van belang te weten of en in hoeverre deze voorwaarden onder de WKR kunnen worden voortgezet, of zullen moeten worden aangepast. Een werkgroep bestaande uit een select aantal werknemers die met de WKR zullen moeten werken (denk aan HR en de loonadministrateur) al dan niet aangevuld met een fiscalist en een arbeidsrechtadvocaat, zal zich de komende maanden moeten bezighouden met de daadwerkelijke implementatie van de nieuwe arbeidsvoorwaarden en processen. Deze werkgroep speelt ook een belangrijke rol bij het informeren en consulteren van het personeel. Indien de onderneming een ondernemingsraad (OR) heeft, zal de OR hierin een belangrijk rol kunnen vervullen.

Als invoering van de WKR inderdaad leidt tot een wijziging van arbeidsvoorwaarden zal het personeelshandboek hoogstwaarschijnlijk moeten worden aangepast. Het sluitstuk van de invoering ligt na 2015: de evaluatie van de ingevoerde nieuwe vergoedingen en verstrekken.

Stëffan de Jong is advocaat bij Sterc arbeidsrecht advocaten

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
TIP
PW DE GIDS VAKBASE: Een korte samenvatting van de Werkkostenregeling

OPLEIDING: Goed voorbereid op de Werkkostenregeling
_
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Reageer op dit artikel