nieuws

Parttimer in ons land is dik tevreden

Instroom

Parttimer in ons land is dik tevreden

Nederlandse parttimers zijn het meest tevreden over hun arbeidssituatie. Slechts 4,2 procent zou graag meer willen werken; in de hele Europese Unie ligt dit percentage op 22,7 procent, zo blijkt uit onderzoek van statistiekbureau Eurostat.

Gemiddeld heeft een op de vijf werkende Europeanen een parttimebaan. In ons land ligt dit percentage veel hoger: 50,7 procent werkt in deeltijd, zo blijkt uit het onderzoek.In Duitsland en Groot-Brittannië is dit rond de 27 procent. In Duitsland geeft echter een zesde en in Groot-Brittannië een kwart van de parttimers aan graag meer uren te willen werken, veel meer dan in Nederland. Na de Nederlandse deeltijdwerker is de Luxemburger het meest content. Van hen zou iets meer dan 10 procent liever meer uren draaien dan nu het geval is. In Griekenland bijvoorbeeld geldt dat voor bijna driekwart van de parttimers en in Spanje en Cyprus voor meer dan de helft. In totaal telde Eurostat bijna 10 miljoen Europeanen die minder werken dan zij eigenlijk zouden willen. In Nederland waren dat er 180.000, zo constateren de onderzoekers van de EU.

De OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) waarschuwde onlangs dat het grote aantal parttimers onder met name Nederlandse vrouwen een rem zet op de arbeidsproductiviteit en daarmee op de economische groei. De verschillen in brutoloon van  mannen en vrouwen worden echter langzaamaan kleiner, constateerde het CBS onlangs. In 2008 bedroeg het verschil nog 20 procent, in 2012 was het iets minder dan 18 procent.

Reageer op dit artikel