nieuws

Ook na de dood vakantiedagen uitkeren?

Instroom

Vakantiedagen blijven ook na de dood van een werknemer gelden. Deze opmerkelijke uitspraak deed het Europese Hof van Justitie vandaag.

Nabestaanden hebben het recht de openstaande verlofdagen te gelde te maken, stelt het Europees Hof van Justitie in Luxemburg.

De weduwe van een in november 2010 overleden Duitser maakte de zaak aanhangig. Bij het overlijden van haar man na een lang ziekbed, had hij nog een vakantietegoed van 140,5 dagen openstaan. De vrouw wilde graag een financiële vergoeding van het bedrijf voor die dagen. De firma weigerde echter, waarna een gang naar de rechter nodig was. Volgens de rechters is de zaak te vergelijken met iemand die een bedrijf verlaat en nog dagen tegoed heeft. Die kan ook aanspraak maken op een financiële vergoeding. Dat iemand een bedrijf verlaat wegens overlijden, maakt geen verschil. (Bron: ANP)

In ons land is deze kwestie overigens ook al eerder aangekaart. Zo is een geval bekend waarin een echtgenoot niet-genoten vakantiedagen van zijn overleden vrouw vorderde.  Omdat de werkgever al had toegezegd dat de resterende vakantiedagen vergoed zouden worden, werd hij door de rechter hier ook aan gehouden.

Op zoek naar meer jurisprudentie over vergoedingen aan erfgenamen van overleden werknemers? Kijk op PW De Gids Vakbase.

 

Reageer op dit artikel