nieuws

5 miljoen voor buitenlandervaring jongeren

Instroom

5 miljoen voor buitenlandervaring jongeren

Er komt 5 miljoen euro vrij om Nederlandse jongeren te motiveren in het buitenland te studeren. Deze buitenlandervaring moet hen aantrekkelijker maken voor werkgevers.

De 5 miljoen wordt uitgetrokken door het ministerie van Onderwijs en moet worden omgezet in speciale beurzen om buitenlandse studenten naar Nederland te trekken en Nederlandse studenten aan te sporen een studie in het buitenland te volgen. Ook onderwijsinstellingen dragen hun steentje bij; zij betalen de helft van de kosten.

Per jaar krijgen 1000 studenten een beurs van 5000 euro toegekend voor hun studie over de grens, zo staat in een brief over de internationalisering van het hoger en middelbaar onderwijs van minister Jet Bussemaker. Die maakt nog eens 5 miljoen euro vrij, zodat ook mbo-instellingen meer internationaal kunnen samenwerken.

Volgens Bussemaker leren jongeren veel van een stage of minor in het buitenland. Bovendien vinden werkgevers het belangrijk dat iemand internationale ervaring heeft en dus zou die ervaring voor elke student de norm moeten zijn, aldus Bussemaker. Uit eerder onderzoek bleek dat Nederlandse stagiairs zeer gewild zijn in het buitenland omdat ze hard werken, goed zijn in talen en de begeleiding vanuit school vaak goed is.

De minister wil het ook wettelijk mogelijk maken om zogenoemd transnationaal onderwijs aan te bieden. Een student kan dan een Nederlandse opleiding geheel in het buitenland volgen. (ANP)

 

Reageer op dit artikel