nieuws

Steeds lagere loonkosten voor tijdelijke zorgbestuurder

Instroom

Steeds lagere loonkosten voor tijdelijke zorgbestuurder

De loonkosten voor tijdelijke bestuurders in de zorg zijn sinds 2008 met bijna 20 procent afgenomen. De maatschappelijke kritiek op de topbeloningen lijkt nu zijn vruchten af te werpen.

Zo concludeert dagblad Trouw op basis van eigen onderzoek. De krant bracht de loonkosten en het type aanstelling van tijdelijke bestuurders van Nederlandse zorginstellingen in kaart. Dit naar aanleiding van ophef over de hoge tarieven van interim-bestuurders in de sector.

Kostten tijdelijk aangestelde en externe bestuurders in 2008 nog gemiddeld 16.000 euro per maand, in 2012 was dat gedaald naar 13.000 euro. Een daling van bijna 20 procent. De maandsalarissen van vaste bestuurders blijven daarentegen redelijk stabiel. Die daalden sinds 2008 met ruim 700 euro naar gemiddeld 11.600 euro in 2012.

Het lijkt erop dat de publieke verontwaardiging over topbeloningen effect heeft. In 2011 bleek uit onderzoek dat de meeste bestuurders in de zorg al minder salaris kregen dan de norm die ze zichzelf in 2010 hadden opgelegd. Toen kwam het gemiddelde salaris van zorgbestuurders uit op 147.000 euro. Bestuurders en toezichthouders in de zorg verwachten dat de inkomensdaling doorzet nu de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen (Wnt) sinds 2013 van kracht is. (MediaWatch)

TIP: Lees  jurisprudentie over de beloning en ontslagvergoedingen voor topbestuurders in de zorg op PW De Gids Vakbase

Reageer op dit artikel