nieuws

Vrijwilliger pikt betaald werk in

Instroom

Vrijwilliger pikt betaald werk in

Betaalde krachten op de arbeidsmarkt worden steeds vaker verdrongen door onbetaalde krachten.

Deze vrijwilligers nemen, al dan niet met behoud van uitkering, veel betaald werk over. Zo werkt de politie bijvoorbeeld veel met vrijwilligers, en zetten busmaatschappijen vaak ontbetaalde oudere krachten in om de onrendabele buurtbusroutes te laten draaien. Het gevolg is dat er een groep ‘nieuwe werklozen’ ontstaat. Een groot maatschappelijk probleem, noemt de vakbond dit.

De vakbond ziet dat het betaalde werk onder meer wordt verdrongen door onbetaalde krachten bij bibliotheken, de thuiszorg, de brandweer en de crisisopvang. ,,Door bezuinigingen komen de banen te vervallen en vervolgens worden ze opgevuld door vrijwilligers of mensen met een uitkering”, zegt een woordvoerster.

Ook neemt de kwaliteit van dienstverlening af. Goedkoop voor de werkgever, maar niet voor de maatschappij als geheel, stelt CNV. De bond doet ,,een klemmend beroep” op het kabinet om de maatschappelijke effecten van verdringing te onderzoeken en hier paal en perk aan te stellen.

Volgens CNV gaat het vaak om oudere werknemers die hun baan zijn kwijtgeraakt en vervolgens alleen vrijwillig of in laaggeschoolde arbeid aan de slag kunnen. Omdat bedrijven liever onbetaalde krachten aannemen kunnen jonge mensen met een diploma volgens de bond geen betaald werk vinden.

Kabinet ‘alert’ op verdringing

Minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) zegt dat het kabinet er ,,alert” op is dat met vrijwilligerswerk geen betaald werk wordt verdrongen. ,,Ik wil graag voorbeelden horen van het CNV”, zei hij na overleg van de ministerraad over de begroting van volgend jaar. Volgens hem zijn het kabinet en het CNV het op de grote lijn het wel met elkaar eens. (ANP)

TIP: Wanneer moet bij vrijwilligerswerk het UWV om toestemming worden gevraagd? Lees meer op PW De Gids Vakbase.

 

Reageer op dit artikel