nieuws

Meer mensen aan het werk

Instroom

Meer mensen aan het werk

De werkloosheid is voor de vijfde maand op rij gedaald. 8 procent van de beroepsbevolking zit nu zonder baan.

Zo bericht het CBS donderdag. Ten opzichte van de werkloosheid in augustus nam deze  in september af met 4000 personen, opnieuw omdat er meer mensen aan het werk konden.
Uit cijfers van UWV blijkt dat het aantal WW-uitkeringen in september met 11 duizend is afgenomen tot 420 duizend. Alleen onder 55-plussers nam het aantal WW-uitkeringen niet af. Vooral in de bouwnijverheid en het onderwijs nam dit aantal af.

Meer mensen aan het werk

De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid kwam in september uit op 628 duizend personen. De werkzame beroepsbevolking, personen die twaalf uur of meer per week werken, is in die periode evenveel gestegen als de werkloze beroepsbevolking is gedaald.
De werkzame beroepsbevolking kromp in het eerste kwartaal van dit jaar door baanverlies nog sterk met gemiddeld 18 duizend personen per maand. Sinds april groeit de werkzame beroepsbevolking; er zijn meer mensen aan het werk.

Lees ook: PRINSJESDAG: Werkloosheid aangepakt met ‘brug-WW’

Vooral bij mannen daalt werkloosheid

In de afgelopen vijf maanden daalde de werkloosheid met bijna 60 duizend personen. Het aantal werklozen daalde onder mannen, met 37 duizend, sterker dan bij vrouwen. Bij mannen nam het aantal werkenden minder hard toe dan de werkloosheid afnam. Dit betekent dat minder mannen actief zijn op de arbeidsmarkt. Bij vrouwen steeg het aantal werkenden juist sneller dan de werkloosheid daalde. (Bron: CBS)

 

 

 

Reageer op dit artikel