nieuws

WKR staat internetvergoeding voor thuiswerkers toe

Instroom

WKR staat internetvergoeding voor thuiswerkers toe

Onder de werkkostenregeling mogen werkgevers weer een internetvergoeding voor thuiswerkers geven.

Dat maakte staatssecretaris van Financiën Wiebes bekend in een reactie op het Belastingplan 2015, naar aanleiding van vragen uit de Tweede Kamer over de werkkostenregeling, die per 2015 ingaat. Veel kwam Wiebes het werkveld niet tegemoet, maar hij kwam wel met een aantal verduidelijkingen voor de praktijk.

TIP: Laat u bijpraten over alle actuele wetswijzigingen op de HR-wetgeving actualiteitendag op 19 en 26 maart. 

Werkkostenregeling vergoedt internet thuiswerkers

Zo wordt het weer mogelijk een vergoeding voor internet thuis te geven indien wordt voldaan aan het noodzakelijkheidscriterium. Wiebes zegt hierover: ‘Een dergelijke verstrekking zal naar de feiten en omstandigheden moeten worden beoordeeld. Overeind blijft dat alleen de kosten onbelast kunnen worden vergoed voor zover de voorziening daadwerkelijk noodzakelijk is.’

Voor verstrekkingen en vergoedingen vanuit het Arboplan wordt het keurslijf van de daadwerkelijke uitvoering óp de werkplek bovendien aanzienlijk versoepeld, schrijft accountancykantoor PWC. Wanneer bij vrijwilligers binnen de kaders van de vrijwilligersregeling wordt gebleven, inclusief bijvoorbeeld het kerstpakket, beïnvloedt dit de werkkostenregeling namelijk niet.

Lees ook: iPad toch niet belastingvrij verstrekt?

Noodzakelijkheidscriterium blijft beperkt

Op een aantal gebieden komt de staatssecretaris niet tegemoet aan de vragen vanuit het veld. Het noodzakelijkheidscriterium blijft voorlopig beperkt tot gereedschappen, computers en communicatiemiddelen. In geval van bestuurders en commissarissen wordt de verlegging van de extra toets aan het gebruikelijkheidscriterium van de inspecteur naar de werkgever gehandhaafd. De concernregeling blijft beperkt tot de situaties waarin sprake is van een 95% belang in het gestorte aandelenkapitaal. Voor de fiets komt geen extra vrijstelling en datzelfde geldt voor het parkeren bij de werkplek.

TIP: Vergelijk het huidige vergoedingen- en verstrekkingenbeleid met de vergoedingen via de werkkostenregeling op PW De Gids Vakbase.

Reageer op dit artikel