nieuws

Werkgelegenheid in de lift

Instroom

Werkgelegenheid in de lift

Het gaat goed met de werkgelegenheid. De groei van het aantal banen zet door.

De werkgelegenheid in Nederland is in het vierde kwartaal van 2014 verder gegroeid. Er kwamen ten opzichte van het voorgaande kwartaal 42.000 banen bij. Dat maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag bekend in het kwartaaloverzicht van de situatie op de arbeidsmarkt.

Volgens het CBS is dat de grootste toename in 3,5 jaar. Er waren vooral meer banen voor uitzendkrachten en zelfstandigen. Het aantal vacatures steeg met 6000. Dit betekent volgens het statistiekbureau dat de situatie op de arbeidsmarkt in de loop van 2014 verder is verbeterd. Wel neemt het aantal langdurig werklozen nog steeds toe, aldus het CBS.

Groei aantal banen

In het tweede kwartaal van 2014 was er, na ruim twee jaren van banenverlies, voor het eerst weer een lichte groei van het aantal banen. In de loop van het jaar trok de banengroei verder aan: in het tweede kwartaal kwamen er 15 duizend banen bij, in het derde en vierde kwartaal waren dat er respectievelijk 22 duizend en 42 duizend.

Door de aantrekkende werkgelegenheid kwam het aantal banen in het vierde kwartaal van 2014 uit op 9,8 miljoen. Dat zijn 64 duizend banen meer dan een jaar eerder, maar nog altijd 100 duizend minder dan eind 2008.

 

 

Reageer op dit artikel