nieuws

4 rechtszaken over roosterwijzigingen

Instroom

4 rechtszaken over roosterwijzigingen

Roosterwijzigingen willen nog wel eens onderwerp zijn van discussie met de OR. Vier juridische conflicten.

Roosterwijzigingen kunt u niet zomaar doorvoeren, die moeten langs de ondernemingsraad (OR). Maar wat als u de OR passeert of de OR weigert in te stemmen met de roosterwijziging? Waar staat u dan als werkgever? Deze conflicten en rechtszaken over roosterwijzigingen uit PW De Gids Vakbase kunnen uitkomst bieden.

1. Moet de OR instemmen met een pilot voor nieuw dienstrooster?

Een werkgever is van plan om met ingang van het nieuwe jaar een nieuw roosterhandboek in te voeren, samen met een nieuw rooster(computer)programma. De OR wordt om instemming gevraagd, maar geeft deze niet. De werkgever plant in januari van het nieuwe jaar een afspraak met een bemiddelingsorgaan. De OR wil daar niet op wachten. Het spant een kort geding aan om invoering van het nieuwe dienstrooster in het nieuwe jaar te voorkomen. In dat kort geding stelt de werkgever dat het niet haar bedoeling is om per 1 januari een volledig nieuw roosterhandboek in te voeren, maar dat het slechts een leerperiode, een ‘pilot’ in wil gaan. Dat werpt de vraag op: heeft de werkgever in dat geval wel toestemming nodig van de OR? Lees hier de hele zaak.

Lees ook: Werknemer wil meer ‘roosteren’

2. Wat als de OR het organisatiebelang van het nieuwe dienstrooster niet ziet?

De directie van een regionale ambulancevoorziening wil flexibele roosters invoeren door de roosterhandleiding aan te passen op de – destijds – nieuwe Arbeidstijdenwet (2007). Bovendien wil het een nieuwe roostervorm invoeren; een dertienwekenrooster. De OR ziet hier niets in. De nieuwe regeling zou onder andere structureel overwerk in de hand werken, dat in strijd is met de cao-regels. De werkgever ziet in de roostersystematiek vooral voordelen voor de organisatie, en vindt dat de OR zich te veel laat leiden door de gevolgen van het nieuwe dienstrooster voor de medewerkers. De werkgever stelt dat de OR het belang van de organisatie niet voorop stelt en schakelt de Bedrijfscommissie in voor bemiddeling. Wat zegt het adviesorgaan hierover? Lees hier de hele zaak.

3. Roosterwijzigingen zijn niet in overeenstemming met regelgeving: en dan?

De brandweer van Rotterdam voert een nieuw dienstrooster in voor de brandweerlieden, zonder vooraf toestemming te vragen aan de ondernemingsraad. De OR fluit de werkgever terug omdat het nieuwe rooster niet in overeenstemming zou zijn met het Arbeidstijdenbesluit. De plannen van de brandweer zijn daardoor niet geldig, zo stelt de OR, en behoeven aanpassing voordat ze kunnen worden ingevoerd. Waar moet de werkgever op letten? Lees de hele zaak hier.

4. Mag de OR instemming weigeren wegens ‘verzet bij de achterban’?

Een Utrechtse ambulancevoorziening heeft voor zijn personeel altijd een basisrooster met een cyclisch karakter gehanteerd. Voor het hele jaar werd vastgesteld welke diensten de werknemers zouden draaien. Volgens de werkgever is een nieuwe roostersystematiek nodig, onder andere wegens bedrijfsorganisatorische redenen – kostenbesparing. De OR weigert in te stemmen met de roosterwijzigingen omdat er veel verzet is bij de achterban. Maar is dat volgens de kantonrechter reden genoeg om niet in te stemmen? Lees de hele zaak hier.

TIP: Lees meer over de basisnormen van de Arbeidstijdenwet op PW De Gids Vakbase. 

Reageer op dit artikel