nieuws

Pensioenpremie gaat flink omhoog

Instroom

Pensioenpremie gaat flink omhoog

Pensioenpremies worden in de toekomst een stuk duurder, waarschuwt De Nederlandsche Bank.

De Nederlansche Bank (DNB) paste dinsdag een deel van de rekenrente aan. Veel mensen zullen dit waarschijnlijk met een hogere pensioenpremie moeten bekopen, zo waarschuwt de bank. Door het verhogen van de rekenrente komen de Nederlandsche pensioenfondsen er namelijk slechter voor te staan.
DNB paste de rekenrente plotseling aan wegens de lage rentestand in de Europese landen. De huidige rente begon namelijk te ver af te wijken van de werkelijke rente. De fondsen moeten nu meer geld opzij zetten voor elke euro aan toekomstig pensioen. De pensioenpremies stijgen. Dat terwijl de dekkingsgraad de afgelopen jaren juist is verbeterd.
Om de pensioenpremie kostendekkend te maken, stijgt het door de komst van de nieuwe rekenrente met zo’n 4 a 5 procent. Hoe hoog de stijging van pensioenpremies daadwerkelijk uitkomt, valt nog te bezien. Dat hangt af van welke keuzes de pensioenfondsen maken, en dat zal pas later dit jaar duidelijk worden.
Begin dit jaar kondigde staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Jetta Klijnsma nog aan dat de pensioenpremies, onder andere door nieuwe Pensioenwet, zouden dalen. Oppositiepartijen waren toen al sceptisch over deze belofte. 

TIP: Lees alles over de verhoging en verlaging van pensioenpremies in de Praktijkgids Pensioenen 2015

Werknemer gaat hogere pensioenpremie voelen

De Pensioenfederatie is ‘zwaar teleurgesteld’ in het besluit van De Nederlandsche Bank. Met name fondsen met veel jonge participanten zou de premie wel eens heel hoog kunnen uitvallen, meent de organisatie. FNV is boos vanwege het feit dat pensioendeelnemers de gevolgen financieel ook werkelijk gaan voelen. Voor HR is het van belang om deze wijzigingen naar medewerkers te communiceren. Dit jaar werd in de nieuwe Wet Pensioencommunicatie een ‘checklist pensioenen’ aangekondigd, waarmee HR belangrijkste zaken en veranderingen als deze makkelijker kan communiceren.
Ook seniorenorganisatie De Unie KBO maakt zich zorgen. Directeur Manon Vanderkaa: ‘We hebben begrip als er maatregelen komen bij onvoldoende dekking. Maar de meeste fondsen klommen na de financiële crisis gemiddeld weer boven de 105 procent dekkingsgraad. Waarom nu dan deze maatregel? Wij vinden dat onaanvaardbaar.’
Door de wijziging in de rekenrente voor pensioenfondsen, daalt de dekkingsgraad van het gemiddelde pensioenfonds met 3,5% en stijgt de premie. Manon Vanderkaa: “Slecht nieuws voor werkenden en ouderen. Het betekent bijvoorbeeld dat de meeste pensioenfondsen het verhogen van pensioenen langer uitstellen. En dat is nog niet alles. Doordat de rentes de afgelopen 10 jaar gedaald zijn, is het laagste punt nog niet bereikt. Dit effect vertraagt het herstel van de dekkingsgraden verder en leidt tot nieuwe premieverhogingen.”

Toekomstige verplichtingen

Naar verwachting leidt de bijstelling er niet toe dat fondsen daardoor opeens aanvullende kortingen moeten gaan doorvoeren.
Fondsen gebruiken de rekenrente om de waarde van hun toekomstige verplichtingen te berekenen. De verandering betreft de zogeheten ‘ultimate forward rate’ (UFR). Deze stond vast op 4,2 procent, maar moet voortaan worden berekend op basis van marktverwachtingen uit de afgelopen tien jaar. (ANP/Redactie)

TIP: Blijf op de hoogte van alle wijzigingen rondom het pensioen in de Basiscursus Collectieve Pensioenen beginnende op 12 november of de Masterclass Verandering van Pensioentijdperk op 12 december. 

 

Reageer op dit artikel