nieuws

Rusturen uitbetalen: hoe zit dat?

Instroom

Rusturen uitbetalen: hoe zit dat?

Hoe hoog moet de vergoeding zijn voor uren dat iemand niet werkt maar wel beschikbaar moet zijn? De Centrale Raad van Beroep heeft deze lastige vraag voorgelegd aan het Hof van justitie van de EU.

De zaak gaat over een ambtenaar die op een zeeschip werkt dat wordt gebruikt voor inspecties op zeevisserijschepen en voor kustwachttaken. Hij ontvangt een (lage) vergoeding voor rusttijd, ter compensatie voor het feit dat zeevarenden de rusttijd niet thuis kunnen doorbrengen. De ambtenaar wil echter een hogere vergoeding over de uren waarin hij niet werkt maar wel beschikbaar moet zijn. De minister van Infrastructuur en Milieu heeft dat verzoek afgewezen.

De Centrale Raad van Beroep, de hoogste rechter op het gebied van het sociale bestuursrecht, het ambtenarenrecht en delen van het pensioenrecht, heeft geconcludeerd dat de ambtenaar op grond van het nationale (ambtenaren)recht geen recht heeft op een hogere vergoeding. De vraag is echter of deze nationale regeling in strijd is met het Europese recht.

Vraag aan Europees Hof

Aan het Hof is in de eerste plaats gevraagd welke Europese richtlijn hier van toepassing is. Verder is de vraag voorgelegd of een lidstaat het zo mag regelen dat de uren waarin een ambtenaar niet werkt maar wel beschikbaar moet zijn om te werken, als rusturen gelden. Deze vraag gaat over twee situaties. De eerste situatie betreft de uren waarin de ambtenaar geen werkzaamheden verricht, maar in verband met zijn functie verplicht is beschikbaar te zijn om op oproep storingen in de machinekamer te verhelpen. De tweede situatie betreft de uren waarin hij geen werkzaamheden verricht, maar – net als iedere andere schepeling – verplicht is beschikbaar te zijn om bepaalde onmiddellijk noodzakelijke werkzaamheden te verrichten.

 

Reageer op dit artikel