nieuws

Nieuwe VAR: 2 aandachtspunten

Instroom

Nieuwe VAR: 2 aandachtspunten

Werkgevers moeten goed opletten met het uitschrijven van nieuwe contracten voor freelancers.

De nieuwe belastingtoets voor zzp’ers, de wet Deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) gaat per 1 mei dit jaar van kracht. De opvolger van de VAR-verklaring kent een overgangsrecht tot 1 mei 2017, waarin zzp’ers en opdrachtgevers hun administratie op orde kunnen krijgen voor het nieuwe stelsel van modelovereenkomsten. Accountantskantoor Deloitte geeft op haar website al wat aandachtspunten voor beide partijen.

Het is volgens Deloitte essentieel om volgens deze overeenkomsten te werken, om uit te kunnen sluiten dat u als werkgever later toch loonbelasting en premies sociale verzekeringen moet betalen. Het adviesbureau geeft twee aandachtspunten om u nu al op de mogelijke wetswijziging voor te bereiden.

1. Sluit met uw freelancers een overeenkomst conform één van de modellen die de Belastingdienst afgelopen najaar is gaan publiceren.

2. Stel zelf een maatwerkovereenkomst op en leg die alvast ter goedkeuring voor aan de Belastingdienst. Gemiddeld heeft de Belastingdienst zo’n zes weken nodig om goedkeuring te verlenen. Een maatwerkovereenkomst kunt u opstellen wanneer de standaardmodellen van de Belastingdienst niet aansluiten op de werkwijze of de huisstijl van de organisatie. De overeenkomst geldt in principe voor vijf jaar, mits er geen wijzigingen in de wet, jurisprudentie of beleid tussendoor komen.

Als laatste geeft Deloitte werkgevers het advies mee om regelmatig samen met de zzp’er te checken of de inhoud van de overeenkomsten nog klopt met het werk wat er in de praktijk wordt uitgevoerd. Als dat niet het geval is, moet de overeenkomst of het werk worden bijgestuurd, om te voorkomen dat er een werkelijk dienstverband ontstaat, met alle verplichtingen van dien.

TIP: Weten hoe de nieuwe zzp-belastingtoets werkt? Kom naar de HR-wetgeving actualiteitdag op 10 maart of de cursusdag Risicoloos contracteren van een zzp’er op 9 juni.

Reageer op dit artikel