nieuws

PRINSJESDAG – Belastingplan: lagere lasten op arbeid

Instroom

PRINSJESDAG – Belastingplan: lagere lasten op arbeid

Het kabinet vermindert de lasten op arbeid volgend jaar met € 5 miljard. Dat moet extra banen en een hogere economische groei op gaan leveren. Ook komt er een grotere tegemoetkoming voor de kinderopvang. Waar kan HR nog meer van profiteren?

De structurele belastingverlaging komt ten goede aan zowel werknemers als werkgevers, zo staat in het Belastingplan dat staatssecretaris Wiebes van Financiën op Prinsjesdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Werknemers

Werknemers houden vanaf volgend jaar netto meer geld over. De tarieven in de 2e en 3e belastingschijf gaan omlaag, terwijl de arbeidskorting fors stijgt. Ook verhoogt het kabinet de bovengrens van de 3e belastingschijf. Daar staat tegenover dat de algemene heffingskorting voor hogere inkomens wordt afgebouwd.

Werknemers met jonge kinderen profiteren van een verhoging van de inkomensafhankelijke combinatiekorting (€ 300 miljoen) en van de kinderopvangtoeslag. Beide maatregelen maken het makkelijker om een betaalde baan te combineren met de zorg voor kinderen. Het kabinet investeert hierom circa € 290 miljoen in verhoging van de kinderopvangtoeslag.

Het kabinet bereidt de rechtstreekse financiering van kinderopvanginstellingen voor, om ouders te ontlasten bij de administratieve rompslomp. Ook wordt de uitvoering van de financiering gestroomlijnd en krijgen fraudetoezicht- en handhaving een extra impuls. In 2016 zal het kabinet hiervoor een wetsvoorstel aanbieden aan de Tweede Kamer. Het kabinet zal het beoogde stelsel nog toetsen op de uitvoeringskosten, de inrichting van de toezichtketen en de ICT-infrastructuur. Steeds meer kinderen brengen een deel van hun tijd door op de kinderopvang. Ouders moeten erop kunnen vertrouwen dat dit in een veilige, vertrouwde omgeving gebeurt, met aandacht voor de ontwikkeling van het kind.

Werkgevers

Voor werkgevers wordt het aantrekkelijker om mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt in dienst te nemen. Vanaf 2017 krijgen werkgevers een tegemoetkoming van maximaal € 2.000 per jaar voor elke werknemer die rond het minimumloon zit.

Het CPB heeft berekend dat de verlaging van lasten op arbeid met € 5 miljard al binnen 2 jaar in totaal 21.000 banen oplevert. Op de langere termijn leidt de lastenverlichting tot 35.000 extra banen.

Eenvoudiger

Vereenvoudiging van het belastingstelsel blijft nodig. Het Belastingplan 2016 bevat een reeks kleinere vereenvoudigingen, waaronder de samenvoeging van 2 innovatieregelingen. Daarnaast onderzoekt het kabinet mogelijke vereenvoudigingen voor de periode na 2016. Het doel is om ieder jaar in het Belastingplan goede, beheerste stappen te zetten op weg naar een beter belastingstelsel.

TIP: Wat betekenen de begrotingsplannen voor uw dagelijkse praktijk? Kom naar de HR-wetgeving actualiteitendag op 8 of 15 oktober. 

Lees ook:
PRINSJESDAG – Voordelen lagelonenbanen

PRINSJESDAG: Inspectie op arbeidsongevallen zzp’ers
PRINSJESDAG – Koning: groei door inzet werkers
PRINSJESDAG – Dijsselbloem: hoge werkloosheid daalt langzaam
PRINSJESDAG – ‘Meer banen door investeren in infra’ (Reacties op miljoenennota op Hrbase)
PRINSJESDAG – Vakbonden niet te spreken over aanpak arbeidsmarkt (Reacties op miljoenennota op Hrbase)

Prinsjesdag, de uitgelekte plannen voor HR 

Reageer op dit artikel