nieuws

PRINSJESDAG – ‘Groei door inzet werkers’

Instroom

PRINSJESDAG – ‘Groei door inzet werkers’

De economische groei is er weer dankzij “de inzet en het doorzettingsvermogen” van werknemers en werkgevers. Zo meent de koning in de troonrede.

Het herstel wordt niet alleen gedragen door de export, maar ook door een groei van de consumptie en aantrekkende bedrijfsinvesteringen. Koning Willem-Alexander zei dat dinsdag in de troonrede.

Impuls aan banengroei

Maar ondanks deze positieve trend is er nog genoeg te doen, vertelde hij. De werkloosheid is nog te groot. “Het aantal banen neemt weliswaar toe, maar te veel mensen kunnen nog geen werk vinden.” Het kabinet wil met de voorgenomen verandering in het belastingstelsel een”impuls geven aan banengroei en de koopkracht van mensen”.

De koopkracht van alle werkenden gaat er op vooruit en voor mensen met een uitkering en pensioen blijft de koopkracht op peil. “Het is belangrijk dat iedereen het herstel gaat voelen, zodat mensen weer met groeiend optimisme naar de toekomst durven kijken.”

Nederland staat er met een aantrekkende economie sociaal-economisch gezien ”relatief goed” voor, maar er is “geen aanleiding om achterover te leunen”. Daarvoor is de werkloosheid nog te hoog.

Toekomstige generatie

Hij wees erop dat de groeiprognoses voor het eerst in tijden weer boven de 2 procent komen en de overheidsfinanciën zich in de goede richting bewegen. “Het vertrouwen kan terugkeren dat ook toekomstige generaties het beter krijgen.”

Willem-Alexander begon zijn troonrede met de constatering dat Nederlanders steeds in staat zijn om de bakens te verzetten als de omstandigheden daar om vragen. Tijdens de crisis van de afgelopen jaren hebben we die kracht opnieuw gezien, en met resultaat, aldus de koning.

Mogelijk andere voor HR interessante citaten uit de troonrede :

  • Met de voorgenomen veranderingen in het belastingstelsel wil de regering een impuls geven aan banengroei en de koopkracht van mensen. De loonkosten voor werknemers die het minimumloon of net iets meer verdienen, worden verlaagd. Daarmee wordt het financieel aantrekkelijker om bijvoorbeeld schoonmakers, onderwijsassistenten en caissières in dienst te nemen of te houden. Een lagere inkomstenbelasting stimuleert de consumptie en daarmee de werkgelegenheid. Hierdoor, en door de beschikbare loonruimte in de private en publieke sector, wordt koopkrachtverbetering mogelijk voor alle werkenden. Voor gepensioneerden en mensen met een uitkering blijft de koopkracht op peil.
  • Dit najaar presenteert de regering een werkprogramma waarin zij de plannen voor het toekomstige pensioenstelsel verder uitwerkt. Het is belangrijk dat alle werkenden de mogelijkheid hebben een goed pensioen op te bouwen. Het stelsel kan transparanter, eenvoudiger en persoonlijker worden, met een juiste balans tussen keuzevrijheid en risicodeling.
  • Een belangrijk resultaat van het hervormingsbeleid is dat het hoger onderwijs er ongeveer 4000 docenten bij krijgt en nog enkele honderden onderzoekers met een onderwijstaak. Voor studenten betekent het fors meer persoonlijke aandacht, intensievere begeleiding en een betere entree op de arbeidsmarkt. Deze investering in onderwijskwaliteit wordt betaald uit geld dat vrijkomt door de invoering van het studievoorschot voor studenten.

(ANP/rijksoverheid.nl)

Lees ook:
PRINSJESDAG: Doelen WWZ niet behaald
PRINSJESDAG – ‘Meer banen door investeren in infra’ (Reacties op miljoenennota op Hrbase)
PRINSJESDAG –  belastingplan: lagere lasten op arbeid

PRINSJESDAG – Dijsselbloem: hoge werkloosheid daalt langzaam
PRINSJESDAG – ‘Meer banen door investeren in infra’ (Reacties op miljoenennota op Hrbase)
PRINSJESDAG – Vakbonden niet te spreken over aanpak arbeidsmarkt (Reacties op miljoenennota op Hrbase)
Prinsjesdag, de uitgelekte plannen voor HR

Reageer op dit artikel