nieuws

Scholing geen prioriteit voor baas

Instroom

Scholing geen prioriteit voor baas

Werkgevers investeren weinig in scholing en arbeidsvoorwaarden. In ouderenbeleid des te meer.

Het ontwikkelen van het medewerkersbestand en het arbeidsvoorwaardenbeleid kreeg de afgelopen jaren weinig prioriteit van werkgevers. Ook het aantrekken van niet-westerse medewerkers en vrouwen aan de top was geen hoofdzaak. Maar een degelijk beleid voor oudere werknemers? Dat vonden werkgevers de afgelopen jaren wel erg belangrijk.
Dat blijkt uit een nieuw rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) over de vraag naar arbeid. Het SCP onderzoekt de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt vanuit het perspectief van werkgevers elke twee jaar sinds 1989. Hierbij moet gezegd worden dat de cijfers reiken tot 2013/2014. Dit jaar is de opleiding en ontwikkeling van medewerkers weer hoog op de HR-agenda komen te staan en is talent management voor veel bedrijven een actueel thema.

Weinig scholing door crisis en flex

Het SCP wijst de economische crisis als mogelijke verklaring aan voor het lagere animo om te investeringen in personeel. Die crisis komt duidelijk terug in de cijfers: in 2013 geeft bijna de helft van de bedrijven (47 procent) aan dat de omzet is afgenomen, in 2011 was dit 40 procent. In 2013 waren ook meer bedrijven bezig met inkrimping van het personeelsbestand dan in 2011.
Maar ook de toegenomen flexibilisering van arbeid en de komst van de Wet werk en zekerheid (WWZ) spelen waarschijnlijk een rol. Terwijl in de jaren negentig van de vorige eeuw 30 procent van de bedrijven tijdelijke contracten inzette, was dat in 2013 verdubbeld (63 procent). ‘Door tijdelijke contracten hebben werkgevers waarschijnlijk minder prikkels om te investeren in personeel. De cijfers laten ook duidelijk zien dat werkgevers meer investeren in vaste krachten: vaste werknemers volgen vaker een cursus of opleiding dan tijdelijk personeel’, zeggen de onderzoekers. Ook was het de afgelopen jaren met de komst van de transitievergoeding voor werkgevers onduidelijk hoe zij scholingskosten konden wegschrijven.
In een periode van tien jaar is de aandacht voor arbeidsomstandigheden duidelijk afgenomen (van 85 procent naar 78 procent), stellen de onderzoekers. Zo nemen investeringen van werkgevers in scholing niet toe, ondanks de maatschappelijke aandacht voor duurzame inzetbaarheid. Het aandeel bedrijven met werknemers dat een cursus of opleiding volgde, blijft stabiel op 70 tot 80 procent.

TIP: Lees meer over de ontwikkelen van uw personeelsbestand op het platform Over Personeelsplanning

Werkgever vindt ouderenbeleid belangrijk

Terwijl de overheid wil dat ook de ‘kwetsbare groepen’ een plek vinden op de arbeidsmarkt, vinden werkgevers specifiek beleid voor doelgroepen niet zo belangrijk, met name voor mensen met gezondheidsbeperkingen en niet- westerse migranten. Wel vinden werkgevers specifiek beleid voor oudere werknemers belangrijk: 39 procent geeft hieraan prioriteit. Werkgevers vinden het ook steeds vaker gewenst dat ouderen na hun zestigste doorwerken. Een kwart van de werkgevers met ouderen in dienst vindt de loonkosten van ouderen echter hoger dan hun productiviteit. Daarom laait de discussie over salarisverlaging bij demotie steeds vaker op.
De prioriteit voor het aantrekken van meer vrouwen aan de top nam de afgelopen jaren af van 18 procent naar 14 procent. Het aantal vrouwen aan de top van beursgenoteerde bedrijven is wel iets gestegen, maar de stijging gaat veel te langzaam, liet minister Jet Bussemaker (Emancipatie) afgelopen week nog weten.

Werk-naar-werktraject blijft achter

Juist in een tijd dat het het hardst nodig is, zijn van werk-naar-werk-activiteiten voor werkgevers moeilijk te realiseren, blijkt uit de onderzoeksgegevens. Het aantal bedrijven dat met ontslag bedreigd personeel naar ander werk begeleidt, is in vijf jaar tijd afgenomen van 35 procent naar 27 procent. Tegelijkertijd stijgt het aantal bedrijven dat bezig is met inkrimping van het personeelsbestand. (ANP/Redactie)

Reageer op dit artikel