nieuws

‘Talenttekort in Nederland valt mee’

Instroom

‘Talenttekort in Nederland valt mee’

Belangrijke vacatures staan steeds vaker langdurig open bij Europese organisaties. In Nederland lijkt het tekort aan talent mee te vallen.

De arbeidsmarkt in Europa en de VS blijft ondanks de economische crisis krap: steeds meer organisaties hebben belangrijke posities langdurig open staan. Nederland doet het in Europees verband echter vrij goed met een daling van het werkloosheidscijfer dit jaar van 7,4 naar 7,1 procent. Maar ook hier hebben organisaties – met name de technische sectoren – moeite met het vinden van geschikte mensen. Dat blijkt uit de Hays Global Skills Index 2015, een internationaal onderzoek van recruitmentorganisatie Hays in samenwerking met Oxford Economics.

Openstaande vacatures

De aantrekkende economie brengt wat betreft personeel een hoop uitdagingen mee voor werkgevers, stelt Robert van Veggel, algemeen directeur Hays Nederland: ‘Veel vacatures kunnen momenteel niet worden ingevuld door een tekort aan geschikte kandidaten.’ De talent mismatch en openstaande vacatures zorgen onder meer voor een lage overall productiviteit bij bedrijven en het vertragen van de economische groei. Het krapper worden van de arbeidsmarkt is met name te zien in de landen die in het afgelopen jaar een sterke groei lieten zien zoals het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten.
Eind vorig jaar waarschuwde het UWV ook al voor de mismatch op de Nederlandse arbeidsmarkt en sprak van een ‘paradoxale situatie’: er komen steeds meer onvervulbare vacatures bij, terwijl het aantal werkzoekenden hoog blijft.

‘Overheid moet zoeken naar flexvormen’

De druk op de Nederlandse arbeidsmarkt neemt volgens het onderzoek licht af en het tekort aan talent lijkt in Nederland mee te vallen. Toch blijven de vergrijzing en lage arbeidsparticipatie bedreigingen voor de economische groei op lange termijn. Mogelijke oplossingen zijn vereenvoudiging van wet- en regelgeving met betrekking tot flexibilisering en kennismigratie, stelt van Veggel.
‘De overheid kan hier een belangrijke rol in spelen. De WWZ maakt het minder aantrekkelijk om naar flexibele werkvormen kijken, terwijl dit juist de arbeidsmarkt dynamisch houdt. De overheid en het bedrijfsleven moeten juist nu ingrijpen, anders loopt toekomstige economische groei gevaar. Op het gebied van onderwijs en training – zowel van net afgestudeerden als ervaren professionals – is er bijvoorbeeld nog veel ruimte voor verbetering om ervoor te zorgen dat vraag en aanbod van arbeidskrachten beter op elkaar aansluiten en de talent mismatch kleiner wordt.’

Reageer op dit artikel